Kirjastosäännöt
Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston sääntöjä. Kirjastonkäyttäjä voi tehdä aineistoa koskevia hankintatoivomuksia.

Käyttöoikeus
Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat kirjaston sääntöjä. Käyttöoikeus oikeuttaa kirjaston palvelujen ja yleisötilojen käyttämiseen. Ruotsissa asuville se antaa lisäksi aineiston lainausoikeuden.

Kirjastokortti
Asiakas saa kirjastokortin henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen. Kirjastokorttia varten asiakkaan on annettava nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa. Asiakas voi saada myös kirjastossa käydessään henkilökohtaisen PIN-koodin. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainattaessa. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen. Huoltajan on annettava henkilötietonsa kirjastoon ja sitouduttava vastaamaan alaikäisen lainaamasta aineistosta.
Myös yhteisölle voidaan myöntää kirjastokortti. Yhteisön lainoista vastaava henkilö allekirjoittaa kirjastokortin. Henkilötietojen muutokset on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kirjastokortin haltija tai takaaja ei ole vastuussa ilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin väärinkäytöksestä.

Lainaus ja palautus
Laina-aika on kirjoilla 28 vrk, cd-levyillä, diasarjoilla ja aikakauslehdillä 14 vrk, VHS-videoilla ja DVD:llä 7 vrk. Kirjasto voi tarvittaessa muuttaa laina-aikaa. Kirjastolla on oikeus rajoittaa lainattavan aineiston määrää. Asiakkaalla voi olla lainassa samanaikaisesti lainassa enintään 50 lainaa. Niistä voi olla enintään 5 äänikirjaa, 5 videota, 5 DVD:tä, 5 cd-levyä, 5 diasarjaa ja 10 aikakauslehteä. Lainat voi uusia korkeintaan kaksi kertaa .Varattua aineistoa ei voi lainata uudestaan. Myöhässä olevan aineiston voi lainata uudestaan. Lainat voi uusia netin kautta  http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=finlandsinstitutet&unit=6475 henkilökohtaisella pinkoodilla, kirjastossa tai puhelimitse.

Suomen instituutin kirjastosta lainattu aineisto on palautettava sen omaan toimipaikkkaan. Muista kirjastoista lainattua aineistoa ei voi palauttaa Suomen instituutin kirjastoon. Kirjoja ja lehtiä voi palauttaa Snickarbacken 2:ssa olevaan palautusluukkuun.

Aineisto
Asiakkaan tulee käsitellä kirjaston aineistoa huolellisesti ja suojata se vahingoilta. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos kirjastosta lainatut mediat vahingoittavat asiakkaan laitteita.

Tietokoneet
Asiakkaat voivat käyttää tietokonetta ilmaiseksi korkeintaan yhden tunnin. Sitä seuraavat tunnit ovat maksullisia. Omia muistitikkuja ei saa käyttää. Kopiot ja tulosteet ovat maksullisia.

Maksut
Kirjaston käyttö on pääosin ilmaista. Tuhoutuneista lainoista/palauttamattomista lainoista peritään kuitenkin maksu lainaajalta. Myöhästymismaksu kertyy jokaiselta alkavalta viikolta ja summan kertyminen alkaa toisena eräpäivänä. Kirjasto lähettää kaksi myöhästymismuistutusta ja sen jälkeen laskun. Erääntyneet maksu menevät perintätoimiston hoidettavaksi.
Aineiston varaamisesta ei peritä maksua, mutta kadonneen kirjastokortin uusimisesta puolestaan peritään maksu.

Käyttöoikeuden menetys
Asiakas menettää kirjaston käyttöoikeuden, jos hänellä on palauttamattomia erääntyneitä lainoja, maksamattomia maksuja tai korvauksia. Myös kirjaston toiminnan tai muiden asiakkaiden häiritseminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Lainarekisteri – GDPR
Kirjasto käsittelee lainarekisterissä olevia henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
Lue siitä enemmän tästä: http://www.finlandsinstitutet.se/sv/events/sa-har-hanterar-finlandsinstitutets-bibliotek-dina-personuppgifter/