27. Feb - 2. Apr

French-Finnish Circus Programme

French-Finnish Circus Programme on pilottiprojekti, joka tarjoaa Ruotsia kiertäville suomalais-ranskalaisille sirkusryhmille matka- ja tuotantotukea. Projekti toteutetaan vuonna 2018 ensimmäistä kertaa, ja sen ovat luoneet ja sitä rahoittavat Suomen Tukholman-instituutti ja Institut français de Suède.

Ohjelman tarkoituksena on tukea niitä lukuisia sirkusryhmiä, joissa on sekä ranskalaisia että suomalaisia sirkustaiteilijoita, jotka ovat rekisteröityneet yrityksiksi Ranskassa ja Suomessa ja/tai joissa on mukana sekä ranskalaisia että suomalaisia sirkustaitelijoita ja muusikoita, joko tuottamassa esityksiä tai esiintymässä niissä.

French-Finnish Circus Programme myöntää 3 000 € arvoisen tuen yhdelle ryhmälle, joka kiertää Ruotsia tämän kalenterivuoden aikana. Ollakseen hakukelpoinen ryhmällä täytyy olla vähintään kaksi vahvistettua esiintymispäivämäärää kahdessa eri Ruotsin kaupungissa vuoden 2018 aikana. Puolet tukisummasta tulee käyttää matkakustannuksiin, ja jäljelle jäävän osuuden voi käyttää muihin tuotantokustannuksiin, kuten markkinointiin ja vastaavaan. Toteutetun kiertueen jälkeen vaadimme yhteenvedon kustannuksista suhteessa alkuperäiseen budjettiin.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi osallistua ohjelmaan alla olevan linkin kautta.

Ilmoitusten deadline on 2. huhtikuuta 2018. Tukipäätöksistä ilmoitetaan huhtikuun aikana.

https://ifsuede.wufoo.eu/forms/french-finnish-circus-programme/

****

Linkki johtaa sinut lomakkeeseen, johon täytetään:

1-Sirkusryhmän nimi

2-Lyhyt kuvaus esityksestä (max 500 merkkiä)

3-Kiertuepäivämäärät: vahvistetut ja pian vahvistuvat. Jos ryhmällä on epävarmoja päivämääriä, kuvailethan tämän hetkistä tilannettanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

4-Kotisivut, sosiaalinen media jne.

5-Hakemuksen yhteyshenkilö (ja tämän rooli ryhmässä)

6-Videolinkki

7-Kiertueen budjetti (kulut + tulot), jossa näkyy Suomesta, Ranskasta ja/tai Ruotsista saatu rahoitus. Huomaa, että budjetissa täytyy olla vähintään 1 500 € edestä matkakuluja, ja siitä tulee ilmetä kaikki vahvistetut ja mahdolliset rahoittajat.

* Huomioithan, että tämä on pilottiprojekti, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tukeamme ja ohjelmaamme. Arvostamme näin ollen kaikkea palautetta ja yksityiskohtaista dataa, joka auttaa parantamaan projektia ja tukea tulevaisuudessa.