2. Mar - 30. Nov

Novusin raportti – Ruotsalaisten Suomi-kuva

Raportti 1_pdf

Raportti 2_pdf

Loppusanat

Ruotsalaisten Suomi-kuva on hyvä, asenne on yleisesti ottaen positiivinen ja monien mielestä Suomella on toimiva yhteiskunta, elintaso on Ruotsin tasolla ja Suomi on moderni, tulevaisuuteen suuntautuva maa. Kuitenkin tietämys Suomesta on vähäistä, minkä vuoksi ruotsalaisilla on Suomesta usein tunteisiin ja osin ennakkoluuloihin perustuva kuva. Suomi yhdistetään positiivisesti luontoon, saunaan, muotoiluun, sisuun ja kauniiseen maisemaan, ja samalla monet liittävät Suomen negatiivisesti esim. alkoholinkulutukseen. Haasteita on myös kuvassa Suomesta tasa-arvoisena ja moninaisena maana – monet ovat tästä epävarmoja ja useammat kuvaavat spontaanisti Suomea homogeeniseksi yhteiskunnaksi. Suomi-kuvan kehittämiseksi on lisättävä tietämystä. Kulttuuripersoonien ja -ilmiöiden tuntemus on vähäistä, lukuun ottamatta Muumipeikkoa, joka tunnetaan hyvin.

  • Mainituista suomalaisista kulttuuri-ilmiöistä ja -persoonista Muumipeikko on tunnetuin ja Kjell Westö vähiten tunnettu.
  • 12 % ruotsalaisista vastaa oikein kysymykseen, minä vuonna Suomi itsenäistyi.
  • Noin joka neljäs ruotsalainen on käynyt Suomessa ainakin 5 kertaa. Lähes joka kolmas ruotsalainen ei ole koskaan käynyt Suomessa.
 Jessica Åkerström, Konsultti

Tausta
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta, ja Suomen instituutti yhdessä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja ajatushautomo Magman kanssa ovat antaneet Novusin tehtäväksi tutkia tavallisten ruotsalaisten Suomi-kuvaa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: 1) kvalitatiivisesta esitutkimuksesta ja 2) kvantitatiivisesta kartoituksesta.

Tavoite
Tavoite on saada päivitetty kuva ruotsalaisten näkemyksestä ja tiedoista Suomesta. Tuloksia käytetään tulevien toimien ja toiminnan kehittämisen pohjana. Tulokset myös julkaistaan Ruotsissa ja Suomessa.