Finlandsinstitutets bibliotek har ca 19 000 medier. Största delen av materialet, ca 90 %, är på finska och resten på svenska. Sverigefinska böcker har en egen hylla. I biblioteket finns även en bred samling av svenskspråkig litteratur, finsk och sverigefinsk skönlitteratur och facklitteratur om Finland. I biblioteket hittar man även musik-cd och ljudböcker samt inlästa talböcker för synskadade. De tryckta böckerna kan beställas och återlämnas till biblioteken i Stockholms län. Vi erbjuder även sverigefinska konstnärer att ställa ut på biblioteket.

Fr.o.m. 2016 erbjuder biblioteket e-tidningar med ett bestånd av ca 200 både rikstäckande och lokala finska dags- och landsortstidningar och även de större finskspråkiga dagstidningarna som Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Aamulehti samt de svenskspråkiga Hufvudstadsbladet (HBL) och Vasabladet. För att kunna använda tjänsten behöver du ett lånekort på institutets bibliotek samt en läsplatta, som du kan låna vid biblioteksdisken. Tjänsten nås via bibliotekets trådlösa nätverk och kräver ingen särskild inloggning. E-tidningarna har samma innehåll och layout som den tryckta tidningen och är tillgängliga samma dag som de trycks. I arkivet sparas tidningarna upp till 60 dagar.

Öppettider
Tis kl. 10-18
Ons – tor kl. 12–18
Fre – lör kl. 11–15

Stängt helgdagar och dag före vissa helger.

Biblioteket har stängt 3-11 juni p g a byte av bibliotekssystem. Öppet som vanligt 14-23 juni då biblioteket stänger till sommaren.

 

Besöksadress Snickarbacken 4 (vid Birger Jarlsgatan 35)
Postadress Finlandinstitutets bibliotek, Box 1355, S-111 83 STOCKHOLM
08-545 212 09
bibliotek@finlandsinstitutet.se


Utställningar i biblioteket
Merja Louka Verk –Töitä
Fotografier, målningar och teckningar 2/2 – 28/5 2016

Katalog
Klicka här för att söka i bibliotekets katalog.

Vi har över 100 finska tidskrifter- och tidningar. Tidskrifter är för utlån utom det sista numret. Biblioteket använder ett finskt klassifikationssystem, KAB.

Låneregler
Personer som är bosatta i Sverige och kan visa upp ID-kort får lånekort och därmed rätt att låna ur bibliotekets samlingar. Läs mer om våra låneregler här.

Historik och stödorganisationer
Finlandsinstitutets bibliotek grundades av Stockholms Finska Förening 1894. Föreningen överlät biblioteket till Finlandsinstitutet 1978. Biblioteket öppnades 1997 i institutets nyrenoverade lokaler.

Biblioteket stöds av Statens kulturråd, Stockholms stads avdelning för kultur- och integrationsstöd, Stockholms läns landsting, Kultur- och utbildningsförvaltningen samt Finlands undervisningsministerium.

FBV – Finlandshusbibliotekets vänner

Finlandsinstitutets bibliotek grundade 1991 en stödförening som hjälper till att skaffa nya medier. Som medlem får du information om finsk och sverigefinsk kultur och institutets program.

Bli medlem du också!

Privatpersoner 100 kr/år
Organisationer, Föreningar, Företag 300 kr/år
Plusgiro 21 65 74-4
Kom ihåg att skriva namn och adessuppgifter.

Personal

Anna-Leena Forsberg
Bibliotekarie
08-545 212 08
anna-leena.forsberg@finlandsinstitutet.se

Eija-Liisa Knuutinen
Biblioteksassistent
08-545 212 07
eija-liisa.knuutinen@finlandsinstitutet.se