Biblioteksregler
När en person blir låntagare förbinder han/hon med sin namnunderskrift att följa bibliotekets låneregler. Lånetagaren kan komma med förslag till inköp av böcker och andra medier.

Lånerätt
Den som följer biblioteksreglerna har rätt att använda biblioteket och dess service och lokaler. Personer bosatta i Sverige har lånerätt.

Lånekort
Låntagaren får lånekort efter uppvisande av ID-kort. Namn, adress och personnummer skall anges för att få lånekort. Låntagaren kan även få en pin-kod vid biblioteksbesöket. Lånekortet är personligt och kortet måste alltid uppvisas vid lån. Alla under 18 år behöver vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Vårdnadshavaren är skyldig att ange sina personuppgifter till biblioteket och han/hon ansvarar för medier lånade av barn under 18 år.

En organisation kan också registreras som låntagare. Personen som är ansvarig för organisationen skriver då under lånekortet. Namn- och/eller adressändring och om lånekortet förkommit skall detta omedelbart anmälas. Person eller organisation som registrerats som låntagare är inte ansvarig för lånade medier efter det att man anmält lånekortet som förkommet.

Utlåning och återlämning
Lånetiden är i regel 28 dagar (böcker och ljudböcker), 14 dagar (musik-cd och tidskrifter), 7 dagar (videor, DVD). Biblioteket kan vid behov ändra lånetiden. Biblioteket har rätt att begränsa antal lån. Låntagaren får samtidigt inneha högst 50 lånade medier inberäknat 5 videor, 5 ljudböcker, 5 musik-cd, 5 DVD, och 10 tidskrifter. Medier kan lånas om högst två gånger. Omlån är möjligt ifall det inte finns reservationer. Även försenade medier kan lånas om. Med lånekortsnumret och den personliga pin-koden kan man hantera sina egna lån, göra omlån och reservera böcker genom att gå till sidan för lån och reservation. Det finns ett bokinkast på Snickarbacken 2 för böcker och tidskrifter.

Transportsystem
Vi har transportsystem. Medier som lånats i Finlandsinstitutets bibliotek skall återlämnas till vårt bibliotek eller Stockholms alla 40 bibliotek.

Material
Låntagaren skall behandla bibliotekets material med största varsamhet och skydda det mot skada. Biblioteket är inte ersättningsskyldigt om medier skadar låntagarens apparater.

Datorer
Bibliotekskunderna kan använda datorn högst en timme gratis. Därefter tar vi betalt. Egna minneskort får inte användas. Vi tar betalt för kopior och utskrifter.

Avgifter
Användandet av biblioteket är för det mesta gratis. Medier som har förlorats eller skadats skall ersättas av låntagaren. Förseningsavgifter uttas från andra förseningsdagen per bok (etc.) och vecka. Biblioteket skickar två påminnelser och därefter en faktura. Ifall fakturan inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso. Reservationer är inte avgiftsbelagda. Att ersätta ett borttappat lånekort däremot är avgiftsbelagt.

Förlust av lånerätt
Om medier inte återlämnats i tid eller om avgifterna inte betalats förlorar låntagaren sin lånerätt. Även beteenden som stör övriga kunder, eller bibliotekets verksamhet, kan leda till att lånerätten förloras.

Låneregistret – GDPR
Biblioteket behandlar dina personuppgifter som finns i låneregistret enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Läs mer här: http://www.finlandsinstitutet.se/sv/events/sa-har-hanterar-finlandsinstitutets-bibliotek-dina-personuppgifter/