”Läs för barnbarnen” är Finlandsinstitutets tvååriga läsprojekt som planeras och genomförs i samarbete med Förbundet Sverigefinska Pensionärer, sverigefinska skolor samt finska förvaltningsområden och deras bibliotek. Det främsta syftet är att inspirera pensionärerna att läsa för barnbarnen och därmed bidra till att stärka deras språkkänsla. Projektet är finansierat av Språkrådet, som är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen i Sverige.

 

Boktips.pdf

 

Projektets startskott firades på lördagen den 6/9 2014 i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet. För mera informationen om evenemanget, klicka här. 16 barn-och ungdomsförfattare från Finland, medlemmar från Föreningen för finska barn- och ungdomsförfattare (Suomen Nuorisokirjailijat ry) gästade Boktorget. Här kan du läsa medlemmarnas reserapport (på finska), författat av Kirsti Kuronen.

Under Nordiska biblioteksveckan 10-16/11 2014 läste Päivi Hällström sagor med temat ”Troll i Norden” för barn från Sverigefinska skolan i Stockholm.

 

Liisa Lauerma berättade om sin bok ”Sukuseikkailu” (släktäventyret) för sverigefinska pensionärer (SFP/RSE) på deras pensionärsparlament på Viking Lines Mariella. Boken ger konkreta tips om hur man kan berätta sin egen släkthistoria för barnen. Se trailer för boken här!

Päivi Hällström ska ut på en föreläsningssturné under våren och hösten 2015 till ett antal finska förvaltningskommuner för att inspirera de sverigefinska pensionärerna att läsa på finska för barnbarnen och för att diskutera med dem om hur man kan stötta de sverigefinska barnens identitet. Se innehållet i Päivis föreläsningar här!

Hur kan man stötta de sverigefinska barnens kulturidentitet? Päivi Hällström har turnerat i ett antal finska förvaltningskommuner under våren 2015. Lyssna på Päivis föreläsning i Gävle kommun : här!

Päivi på besök i Östhammars kommun.