19 mar

Offentlig konst i Sverige och Finland- från visioner till konkreta projekt

Tid: Måndag 19 mars, kl 13.00-16.45
Plats: Topeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Moderator: Annica Kvint
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 16 mars. Observera att antalet platser är begränsade.
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 070-180 30 63
Arrangörer: Finlandsinstitutet, Hanaholmen-kulturcentrum för Sverige och Finland, Centret för konstfrämjande i Finland.

I Finland och Sverige finns det för närvarande ett stort intresse för offentlig konst. Samtidigt väcks frågor om hur processerna för offentlig konst fungerar i stadsbyggnadssammanhang. Under seminariet presenteras konkreta exempel på planeringsprocesser där man införlivat konst i nya stadsdelar i Finland, samt hur en konstnär och arkitekt ser på arbetet. Dessutom redovisas olika finansieringsmodeller för offentlig konst. Från Sverige hör vi om projektet Konst händer samt ett perspektiv på framtidsutsikterna för offentlig konst.

Hur skiljer sig processerna kring offentlig konst i Sverige och Finland och vad kan länderna lära av varandra? Hur påverkar konstverkets livslängd konstverket och omgivningen? Hur ska vi se på tillfällig offentlig konst? Hur ser de olika aktörernas roller och utgångspunkter ut i arbetsprocessen?

Kom och diskutera de senaste trenderna inom offentlig konst i Finland och Sverige med representanter för det offentliga, institutioner, konstnärer och arkitekter! Seminariespråket är svenska och engelska och samtalen leds av Annica Kvint, redaktör för tidskriften Arkitektur.

Varmt välkommen!

Seminariet är ett samarbete mellan Finlandsinstitutet, Hanaholmen– kulturcentrum för Sverige och Finland, samt Centret för konstfrämjande i Finland. Seminariet ingår i Mera konst! – ett projekt med fokus på konst i offentlig miljö som drivs av Hanaholmen.

 

Program 19 mars

13.00 Välkommen
Aino Kostiainen, programkoordinator för konst och kultur, Hanaholmen
Representant, Finlandsinstitutet

13.10 Offentlig konst i Finland – nya finansierings- och planeringsmodeller möjliggör mera konst (På engelska!)
Henri Terho, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande i Finland

13.40 Konstens processer i Finland och Sverige – ett konstnärsperspektiv
Tuula Lehtinen, konstnär

14.15 Kaffe

14.30 Offentlig konst i Sverige – case Konst händer
Lena From, projektchef, Statens konstråd

15.00 Offentlig konst i Sverige – framtidsutsikter
Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst

15.30 Case Tystnadens gård i Arabiastranden, Helsingfors – om att vara konstnär och arkitekt (på engelska!)
Kaisa Berry, arkitekt och konstnär

16.00 Paneldiskussion med publikfrågor
Henri Terho, Centret för konstfrämjande i Finland
Tuula Lehtinen, konstnär
Lena From, Statens konstråd
Mårten Castenfors, Stockholm konst
Kaisa Berry, arkitekt och konstnär

16.45 Seminariet avslutas