22 sep - 12 dec

Är du en del av den finlandssvenska hjärnflykten?

I många årtionden har finlandssvenskar flyttat till Sverige och flyttvågen ser inte ut att avta, snarare tvärtom. Av alla som flyttar är det endast cirka hälften som återvänder till Finland. I höst undersöker Finlandsinstitutet i Stockholm denna flyttrörelse. Varför flyttar finlandssvenskar västerut? Och vad skulle kunna få fler att återvända hem igen?

Är du finlandssvensk och har flyttat till Sverige, svara gärna på Finlandsinstitutets enkät. Presentkort lottas ut bland alla som svarar.

Svara på enkäten här