4 dec - 22 dec

Art Talk: Konsten, könet och kroppen

P g a det nya coronaläget blev evenemanget den 12 november inställt, men arrangeras digitalt den 4 december kl. 18.00 – ca 19.30.

I samband med Emma Ainalas utställning This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It, arrangerar vi en Art Talk som behandlar könet och dess påverkan på konsten och  konstvärlden.

Under samtalet diskuteras bland annat hur könsidentiteten inverkar på och syns i det konstnärliga skapandet och kurateringen av utställningar, samt vilka plattformar konstnärer har att tillgå för att skapa och förstärka den egna identiteten. Vi tar även upp mångfalden inom konstvärlden och hur olika typer av kroppar syns i konsten.

I samtalet medverkar de finländska konstnärerna Illusia Juvani, Hinni Huttunen samt Sarah Guarino Werner, kurator och konstintendent på Haninge Konsthall. Samtalet går på engelska.

Varmt välkommen!

Illusia Juvani
I kärnan av Illusia Juvanis (f. 1988) arbete finns teman så som queer, feminism, död, behov, poesi, kärlek, hat, stereotypier, utslitna klichéer och allmän galenskap. Juvani arbetar med video, fotografi, ljud, objekt och text, och i alla former av verk kan man hitta performativa karaktärsdrag.

Konstnärens Facebook-sida: https://www.facebook.com/illusiajuvani/

Hinni Huttunen
Hinni Huttunen (f. 1990, Pieksämäki) är en bildkonstnär som arbetar med video och fotografi. Huttunen är intresserad av extrem realism och av att fullständigt överdriva känslor. Hon uppträder ofta själv i sina verk, eftersom det är lätt, hard-core och direkt. Huttunen är intresserad av hur bilder känns: känner sig tittaren framför verket ledsen eller glad? Huttunen har en masterexamen i bildkonst från Kungliga konsthögskolan i Stockholm, som hon tog år 2018. Huttunen arbetar och bor i Stockholm.

Konstnärens hemsida: http://hinnihuttunen.com/

Sarah Guarino Werner
Sarah Guarino Werner arbetar som konstintendent på konsthallen i Haninge kulturhus. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och vid det internationella curatorprogrammet på Stockholms universitet. Som ordförande i kulturföreningen Tupilak är hon mycket intresserad av normkritiska frågeställningar och queer kultur.

In English:

Art Talk: Art, body and gender

Registration: The event is free of charge but registration is mandatory.
Language: English

In connection to the opening event of Emma Ainala’s exhibition This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It, we arrange an Art Talk to discuss gender and its influence on art and on the art field.

During the talk, we deal with questions such as how artists’ creative work and curating of exhibitions are influenced by their gender identity and what platforms artists have at their disposal to help them create and strengthen their own identity. We also bring up questions of diversity in the art field, and how different body types are seen in the art today.

Sarah Guarino Werner, curator and intendant at Haninge Konsthall, and Finnish artists Illusia Juvani and Hinni Huttunen, take part in the Art Talk. The discussion is in English.

Before and after the Art Talk, you will get an opportunity to see Emma Ainala’s exhibition, which deals with the same themes, in the Finnish Institute Gallery.

Welcome!

Illusia Juvani

At the core of Illusia Juvani’s (b. 1988) work are themes such as queerness, feminism, death, needs, poetry, love, hate, stereotypes, worn out clichés and general craziness. Juvani works with video, photography, audio, objects and text – and all works include performative characteristics.

Artist´s Facebook-page: https://www.facebook.com/illusiajuvani/

Hinni Huttunen

Artist Hinni Huttunen (b. 1990, Pieksämäki, Finland) mainly works with video and photography. Huttunen is interested in extreme realism and in the total exaggeration of emotions. She often appears in her own works; which is easy, hardcore and direct. Huttunen is also interested in how pictures feel: does the viewer feel happy or sad when seeing the art work? Huttunen has a Master´s degree in Fine Arts (2018) from the Royal Institute of Art in Stockholm. She lives and works in Stockholm.

Artist´s webpage: http://hinnihuttunen.com/

Sarah Guarino Werner

Sarah Guarino Werner is curator and intendant at Haninge Konsthall. She has an education from the Royal Art Institute in Stockholm and from the international program in curating from Stockholm University. Being the chairman of Tupilak (society for queer cultural workers in the Nordics), she is very interested in queer culture and questioning norms.