20 Sep

Artor Jesus Inkerö

Utställningstid: 21/9 – 27/10 2018
Vernissage: 20/9 2018 kl. 18

Artor Jesus Inkerö (f. 1989 i Finland) arbetar med själv-transformation, performance, fotografi och video. Sedan 2015 har konstnären, som identifierar sig som ickebinär, kombinerat dessa konstformer i sitt pågående, holistiska kroppsprojekt. Genom t.ex. bodybuilding, röstbehandling, klädseln och ändrat beteende strävar Inkerö efter att förvandla sin kropp till en representation av den mest generiska formen av samtida maskulinitet. Inkerös utställning på Finlandsinstitutets galleri är en multimedial helhet som i form av ljud, skulptur, fotografi och video lyfter fram aktuella ämnen i vår tid, såsom identitetsbyggande och ytans makt samt samhällsnormer och könsroller.

Inkerö har ställt ut i flera konstinstitutioner och gallerier i Finland och utomlands, t.ex. i Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, Esbo moderna konstmuseet EMMA och Wäinö Aaltonens museum I Åbo. I sommar visas Inkerös tre videoverk som del av utställningen Screens Series av unga, lovande videokonstnärer på New Museum i New York.