2 okt

Cirkus – en väg in i samhället för nyanlända

Tid: Måndag 2 oktober, kl. 14.00-17.00
Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Begränsat antal platser. Anmäl dig här senast 27 september
Arrangörer: Finlandsinstitutet och Cirkus Cirkör i samarbete med Sirkus Magenta
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, Finlandsinstitutet  jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

For an English version scroll down.

Finlandsinstitutet arrangerar tillsammans med Cirkus Cirkör ett inspirationsseminarium där vi lyfter fram cirkusen som ett verktyg för att minska de sociala klyftorna, motverka segregationen och underlätta integrationen av nyanlända. Eftermiddagen bjuder på inspiration, interaktion och aha-upplevelser. Vi ger konkreta exempel på integrationsprojekt som visar på hur kulturen och cirkusen kan vara en väg in i samhället för nyanlända och minska utanförskap.

Seminariet kombineras med en workshop där man får prova på enkla cirkuskonster. Den ger exempel på kreativa och praktiska metoder som man jobbar med inom social cirkus. Inga förkunskaper inom cirkus eller speciella fysiska förutsättningar krävs för att delta i seminariet. Workshopen leds av den Helsingforsbaserade cirkusen Sirkus Magenta som är specialiserad på social cirkus och har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn och vuxna samt personer som riskerar socialt utanförskap. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med integrationsfrågor och/eller kulturfrågor. Observera att seminariespråket är engelska.

Seminariet arrangeras i anslutning till den finska nycirkusföreställningen Kinema som är en del av Finlandsinstitutets program för att fira Finland 100 år. Läs mer om föreställningen här.

I den sociala cirkusen används cirkuskonsten för att främja delaktighet, gemenskap och vardagliga funktioner. Det handlar om att skapa tillsammans, så varken gemensamt språk eller kultur behövs. Syftet är att öka delaktigheten, våga prova på nya saker, få en känsla av att lyckas och inte minst att ha roligt.

Program

14.00 Välkommen
14.05 Workshop med cirkusövningar 
Tema mångfald, verbal och icke-verbal interaktion
15.05 Diskussion
Intryck av workshopen
15.35 Kaffe
15.50 I ord, bild och volter- Sirkus Magentas verksamhet 
Exempel på integrationsprojekt, arbete med asylsökande i olika åldrar, skolprojekt, cirkusskola vid flyktingläger
16.10 Cirkushoppet- höjdpunkter & utmaningar
Clara Norman, verksamhetsledare, Cirkus Cirkör, om Cirkus Cirkör och Clowner utan gränsers gemensamma integrationsprojekt
16.30 Diskussion och summering
Dela med dig av dina erfarenheter av integrationsarbete. Vad tar du med dig av dagen?
17.00 Avslutning

 

Circus – a path to integration

Finlandsinstitutet and Cirkus Cirkör invite you to an inspirational seminar focusing on circus as an instrument for reducing social inequalities, combating segregation and the promotion of the integration of newly arrived immigrants. It will be an afternoon of inspirations, interaction and hopefully, a-ha moments. The seminar will give concrete examples of how projects within culture and circus can be used to facilitate the integration of newly arrived immigrants into society and to promote social inclusion.

The seminar will be combined with a workshop where participants are given the opportunity to try simple circus exercises, serving as examples of the creative and practical methods used in social circus. No previous knowledge of circus is required, and no specific physical abilities are needed in order to participate in the seminar and workshop. The workshop is led by the Helsinki based Sirkus Magenta, a circus ensemble specializing in social circus. Sirkus Magenta has a long experience of working with newly arrived immigrant children and adults, as well as with people who are at risk of social exclusion.

The seminar is mainly aimed at people who work with issues related to integration and / or culture. The seminar will be held in English.

The social circus uses circus arts to promote social inclusion, a sense of belonging and daily activities. The thought is to create together, no words or common culture needed. To dare to try something new, to succeed and of course to have fun.

 

Programme October 2nd

14.00  Welcome

14.05  Workshop with circus exercises
Topics: Diversity, verbal and nonverbal communication

15.05  Discussion

15.35  Coffee

15.50  In words, pictures and somersaults- Sirkus Magenta’s work
Examples of integration projects, school projects, circus school in refugee camps.  

16.10 Cirkushoppet- highlights and challenges
About Cirkus Cirkör’s and Clowner utan gränser’s integration project. Clara Norman Cirkus Cirkör 

16.30 Discussion & Summary
Share your experience of integration related work. Lessons learned from the seminar?

17.00 End of seminar