9 apr

Urholkas demokratin när ingen längre kokar kaffe? Ett seminarium om demokratins drivkrafter

Tid: Måndag 9 april, kl. 13.30-16.00
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Moderator: Thella Johnson, journalist
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Vänligen anmäl dig här senast 6 april.
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

På 100 år har Finland förvandlats från ett djupt splittrat land, märkt av ett blodigt inbördeskrig, till att bli en stark nordisk demokrati. Finland och Sverige, två länder med ett gemensamt förflutet och liknande samhällstrukturer, kom dock under 1900-talets gång att få tydliga skillnader i politiska system och kulturer. Idag är det politiska fältet mer splittrat än på länge i bägge länderna.

Inom loppet av ett år går Sverige och Finland till riksdagsval. Men hur mår våra demokratier egentligen idag? Är demokratin i kris när ingen längre kokar kaffe eller kommer till partimötena? Vilka är drivkrafterna som format Finlands och Sveriges demokratiska utveckling under 1900-talet och vilka paralleller kan vi dra till vår samtid?

Under seminariet presenteras slutsatser ur det finsk-svenska forskningsprogrammet Demokratins drivkrafter.

Varmt välkommen!

Demokratins drivkrafter är ett finsk-svenskt forskningsprogram i vilket Sveriges och Finlands samhällsutveckling under åren 1890-2020 analyseras i ett jämförande perspektiv av tre forskargrupper vid Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet och Södertörn Högskola i Stockholms län. I samband med seminariet lanseras även forskningsprojektets antologi i Sverige.

 

Program 9 april

13.30 Välkommen
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
13.40 Geopolitik & demokrati
Henrik Meinander, professor, Helsingfors universitet
14.05 Året då Facebook blev allas gemensamma fiende: mediepolitik och demokratins framtid
Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet
14.30 Kaffe
14.50 När ingen längre kokar kaffe – eller vad har hänt folkrörelsepartierna?
Kjell Östberg, professor, Södertörns högskola
15.15 Paneldiskussion & publikfrågor
Nina Lundström, riksdagsledamot (Liberalerna)
Jan-Erik Andelin, korrespondent, Hufvudstadsbladet
Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet
16.00 Avslutning