, 4 dec - 26 dec

Digital konstkväll med utställning & Art Talk

Scroll down for English!


Varmt välkommen på en digital konstkväll då vi bjuder på en guidad visning av Emma Ainalas utställning, This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It, och en diskussion, en Art Talk om Konsten, könet och kroppen!

Tid: Fredag 4 december, 2020, kl. 18.00- ca 19.30
Plats: Online, följ denna länk
Information: Hanna Tapio, programansvarig kultur, hanna.tapio@finlandsinstitutet.se
Språk: Engelska

Vi börjar kvällen med en rundvandring i Finlandsinstitutets galleri där vi just nu visar Emma Ainalas utställning, This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It. Följ med på en spännande tur i Emma Ainalas magiska och kaotiska värld tillsammans med vår konstexpert Hanna Tapio! Läs mer om utställningen här.

Därefter bjuder vi på en Art Talk som behandlar könet och dess påverkan på konsten och konstvärlden. I samtalet medverkar de finländska konstnärerna Hinni Huttunen och Illusia Juvani samt Sarah Guarino Werner, kurator och konstintendent på Haninge Konsthall. Under samtalet diskuteras bland annat hur könsidentiteten påverkar och syns i det konstnärliga skapandet och curateringen, samt vilka plattformar konstnärer har att tillgå för att skapa och förstärka den egna identiteten. Vi tar även upp mångfalden inom konstvärlden och hur olika typer av kroppar syns i konsten. Läs mer om Art Talk-programmet här.

Kvällen arrangeras på engelska. Inspelningen finns tillgänglig i efterhand här på hemsidan.

Varmt välkommen!

Hinni Huttunen (f. 1990) är en bildkonstnär som arbetar med video och fotografi. Huttunen är intresserad av extrem realism och av att fullständigt överdriva känslor. Hon uppträder ofta själv i sina verk, eftersom det är lätt, hard-core och direkt.

I kärnan av Illusia Juvanis (f. 1988) arbete finns teman så som queer, feminism, död, behov, poesi, kärlek, hat, stereotypier, utslitna klichéer och allmän galenskap. Juvani arbetar med video, fotografi, ljud, objekt och text, och i alla former av verk kan man hitta performativa karaktärsdrag.

Sarah Guarino Werner arbetar som konstintendent på konsthallen i Haninge kulturhus. Som ordförande i kulturföreningen Tupilak är hon mycket intresserad av normkritiska frågeställningar och queer kultur.


In English:

You are most warmly welcome to a digital Art Night with a guided tour of Emma Ainalas exhibition ”This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It”. After the guided tour we continue with an Art Talk about Art, Gender and Body!

Time: Friday 4 December, 2020, 18.00- approx 19.30.
Place: Online, follow this link. This event will also be available on our website afterwards.
Registration: The event is free of charge but please sign up here no later than 4/12, 12.00.
Information: Hanna Tapio, Program Manager, Culture, hanna.tapio@finlandsinstitutet.se
Language: English

The night begins with a guided tour in our Art Gallery at the Finnish Institute where we are currently showing the exhibition This Will Not Appear on Your Timeline Unless You Decide to Share It by Emma Ainala. Join us for an exciting tour in Emma Ainalas magical and chaotic world with our expert on arts Hanna Tapio! Learn more about the exhibition.

Thereafter follows an Art Talk where we discuss gender and its influence on art and on the art field. Sarah Guarino Werner, curator and intendant at Haninge Konsthall, and Finnish artists Illusia Juvani and Hinni Huttunen, take part in the Art Talk. During the talk, we deal with questions such as how artists’ creative work and curating of exhibitions are influenced by their gender identity and what platforms artists have at their disposal to help them create and strengthen their own identity. We also bring up questions of diversity in the art field, and how different body types are seen in the art today.

The Art Night is arranged in English. The event will also be available on our website afterwards.

Welcome!

Illusia Juvani
At the core of Illusia Juvani’s (b. 1988) work are themes such as queerness, feminism, death, needs, poetry, love, hate, stereotypes, worn out clichés and general craziness. Juvani works with video, photography, audio, objects and text – and all works include performative characteristics.

Hinni Huttunen
Artist Hinni Huttunen (b. 1990, Pieksämäki, Finland) mainly works with video and photography. Huttunen is interested in extreme realism and in the total exaggeration of emotions. She often appears in her own works; which is easy, hardcore and direct.

Sarah Guarino Werner 
Sarah Guarino Werner is curator and intendant at Haninge Konsthall. Being the chairman of Tupilak (society for queer cultural workers in the Nordics), she is very interested in queer culture and questioning norms.