20 nov - 11 jan

Ebba Bohlin (SE) & Olli Keränen (FI)

Plats: Finlandsinstitutets galleri, Snickarbacken 4, Stockholm Info: 08-545 212 00

GRAVITATION
Ebba Bohlin & Olli Keränen
Curerad av Elina Suoyrjö
21 november 2013 – 11 januari 2014  Obs! Stängt 21/12 2013 – 6/1 2014
Vernissage onsdag 20 november kl. 17:30 – 19:30
Performance av Ebba Bohlin i utförande av dansaren Sindri Runudde kl. 18

GRAVITATION baserar sig på en dialog mellan svenska Ebba Bohlin och finska Olli Keränen. Diskussionerna inför utställningen har byggts på teman av kontraster mellan mjukt och hårt, materials taktilitet och kroppsliga rörelser. Båda konstnärerna har sedan tidigare arbetat med installation, offentliga uppdrag och platsspecifika konstverk som ofta har en social betydelse. Utställningen presenterar nya verk av båda konstnärerna.

I Ebba Bohlins nya verk kombineras hennes tidigare intressen för organiska material, rumslighet och sociala sammanhang med det nya intresset för kroppen som objekt och material. På vernissagen presenteras en performance utförd av dansaren Sindri Runudde som kommenterar kroppens och massans tyngd. De andra nya verken i utställningen består av keramiska objekt samt video och ljudupptagningar från en simhall i Helsingfors.

Olli Keränens nya installationer bygger på platsspecifika väggstrukturer, val av material samt interaktionen mellan rummet och besökaren. Keränen intresserar sig av hur verk, vid ett närmare möte, kan berätta historier om deras ursprung. De nya verken i utställningen har skapats med tanke på både Finlandsinstitutets gallerirums mått, form och funktioner och med tanke på Bohlins verk.

Det som intresserar konstnärerna är att transformera omgivningen och atmosfären av gallerirummet med hjälp av sina konstverk. Tillsammans skapar Bohlins och Keränens installationer inre och yttre rumsligheter inom galleriet. Besökaren bjuds in att röra sig bland konsten och undersöka de rumsliga och atmosfärliga spänningarna som verken producerar.

Hösten 2013 har Finlandsinstitutets utställningsprogram fokus på ung samtidskonst. Utställningarna bygger på samarbete mellan finska och svenska konstnärer och produceras som platsspecifika projekt. Under hela hösten kommer Finlandsinstitutets besökare även att välkomnas till lokalerna genom Jonna Karankas (f.1978) ljudverk Den blåa stunden (2012). Verket har skapats av ljud som har spelats in på olika håll i Helsingfors, och som i verket har blivit material för musik. Höstens utställningsprogram är curerat av oberoende curator Elina Suoyrjö.

För mer information och pressbilder, vänligen kontakta institutets kulturproducent Raila Tapio, raila.tapio@finlandsinstitutet.se   (08) 545 212 03

Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, 11183 Stockholm, +46 8 545 212 00
Öppettider tis – tors 12 – 18, fre – lör 11 – 15
Obs! Under jultiden har galleriet stängt 21.12.2013 – 7.1.2014

Ebba Bohlin (f.1976) bor och arbetar i Stockholm. Hon examinerades från Konstfack i Stockholm 2008. I Bohlins konstnärskap återkommer en fascination för materialitet och ett självbiografiskt utforskande av existentiella frågor. Utgångspunkten är ofta rumslighet i både natur och arkitektur, med tonvikt på ett poetiskt, abstrakt plan. Under de senaste åren har hon ställt ut både i Norden, Tyskland och Baltikum samt genomfört offentliga uppdrag genom Statens Konstråd och Stockholm Konst.

Olli Keränen (f.1979) bor och arbetar i Helsingfors. Han examinerades från Bildkonstakademi i Helsingfors 2006. Keränens verk handlar om förhandlingar kring offentliga gemensamma rum och tar ofta sin form som skulptur, installation eller video. Keränens verk har nyligen ställts ut på separat- och grupputställningar på institutioner som Galleri Opdahl (Stavanger), Komplot (Bryssel), Malmö Konsthall, SIC (Helsingfors) och Galleri Anhava (Helsingfors). För tillfället arbetar Keränen även med ett offentligt konstverk för Igelkottsvägens tunnelbanestation i Helsingfors.

Under hela hösten kommer besökarna också att välkomnas till institutet med Jonna Karankas (FI) ljudverk som spelas i institutets entré. Programmets curator är Elina Suoyrjö.