25 okt - 31 mar

En ny novus-undersökning

Pressmeddelande, publiceringsfritt måndag 26.10 kl. 13.00

Mer nordisk samordning behövs för att hantera en framtida pandemi

Hämta Novus-rapporten

Nio av tio svenskar anser att de nordiska länderna borde samordna sin beredskap för att hanterera en framtida pandemi. Det visar en undersökning gjord av det svenska opinionsföretaget Novus på uppdrag av Finsk-svenska handelskammaren, Finlandsinstitutet och Kulturfonden för Sverige och Finland. 1083 personer deltog i undersökningen som genomfördes mellan 5 och 12 oktober.

Många av de som svarat i undersökningen anser att det som Sverige har mest att lära av sina grannländer är hur beredskapslagren är uppbyggda och hur man lyckats hindra smittan att ta sig in på äldreboenden.

En tredjedel av de tillfrågade ansåg att det nordiska samarbetet försämrats som en följd av coronapandemin.  I Norrbotten ansåg t ex 41 % att relationerna mellan Sverige och Finland försämrats som en följd av pandemin.

”Pandemin är – och har sedan mars också varit – en påfrestning. För människor, gränsbygder och relationer. Det hoppfulla är att folk vill se gemensamma lösningar och tror på fördjupat samarbete”, säger riksdagsledamot Hans Wallmark (M), ordförande i den svenska delegationen till nordiska rådet i en kommentar till mätningen. Nordiska rådets session äger rum denna vecka, d v s vecka 44

Enligt Wallmark har olika lösningar och myndighetsbesked av enskilda uppfattats som påfrestande och slitsamt. ”Just därför borde det vi bevittnat leda till handling. Dels för att hela vad som gått sönder i gränsregioner och dels för att inse styrkan i det nordiska som är våra länders och företags språngbräda ut i världen. Norden får aldrig bli en abstraktion eller något teoretiskt – det är vårt hem!”, understryker Hans Wallmark.

De svenska mediernas rapportering om Sveriges relationer till sina grannländer har under coronapandemin till stor del varit negativ. Hälften av de svarande, 49 % hade i medierna fått en negativ eller mycket negativ bild av relationerna mellan Sverige och Norge.

Var femte tillfrågad har själv eller känner någon som personligen drabbats av att gränserna mellan Sverige och de övriga nordiska länderna periodvis varit stängda under pandemin. Största var andelen, 44 %, i Norrbotten.

Ytterligare upplysningar lämnas av direktör Anders Eriksson, Finlandsinstitutet,
tel 0721 552 888.