9 feb - 11 feb

Ervin Latimer: Possibilities of Potential Selves

Plats: Finlandsinstitutets galleri, Snickarbacken 4, Stockholm.
När: 10/2 – 10/4 2021. Vernissage: 9/2 2021. Mer information om vernissage publiceras inom kort.

Possibilities of Potential Selves är en modeinstallation av Årets unga designer 2020, Ervin Latimer.

Ervin Latimers installation utforskar könsidentitetens obegränsade möjligheter med hjälp av klädesplagg, text och ljud. Kläderna som visas på installationen kan brytas ner till olika delar som sedan kan blandas och omkonstrueras för att bättre motsvara bärarens uppfattning om sin egen identitet. Samtidigt omtolkar och utmanar denna audiovisuella upplevelse den allmänna bilden av nordiskhet.

Installationen innehåller också ett kort videoverk som skapats i samarbete med stylisten Billy Lobos till utställningen som hålls på Finlandsinstitutet.

Utställningen är en del av Stockholm Design Week. Vi kommer att anordna webbinarier i samband med utställningen under vernissageveckan. Mer information, anmälan och länk till webbinarierna publiceras senare.

Webbinarium 10 februari, kl. 14.00-15.00
Mångfald på design- och modehögskolor i Sverige och Finland
Hur arbetar man konkret med mångfald och representation på design- och modehögskolorna och var ligger utmaningarna är frågor vi tar upp under webbinariet.

Medverkande: Ervin Latimer, modedesigner, Annamari Vänskä, Aalto-universitetet, Patrik Söderstam, Konstfack, representant Borås textilhögskola, samt studenter.

Webbinarium 11 februari, kl. 14.00-15.00
”Vem är design till för? – Om mångfald som affärsstrategi”
Med en åldrande befolkning ökar behovet av varor och tjänster som är designade med tillgänglighet i fokus. Samma gäller människor med olika slags funktionshinder, eller kläddesign för olika typer av kroppar. God design kan komma flera till del om man bara anpassar sin produktdesign från början. Välkommen på ett webbinarium som ställer frågan vem är design till för och hur gör du mångfald till en vinnande affärsstrategi!

Medverkande bl.a. Joonas Kyöstilä, tidigare chefsdesigner på FFORA, samt svenska och finska designföretag. I samarbete med Finlands ambassad, Business Finland och Ornamo.

Mer information och pressbilder: Hanna Tapio (programansvarig, kultur), hanna.tapio@finlandsinstitutet.se, +46 73 617 12 03.

Bild: Hayley Lê. Ervin Latimer: Possibilities of Potential Selves.

In English:

Where: At the art gallery at The Finnish Institute in Stockholm, Snickarbacken 4.
When: 10.2.–10.4.2021. Opening event: 9.2.2021. We will release more information about the opening event later.

Possibilities of Potential Selves is a fashion installation by Finland’s Young Fashion Designer of the Year 2020 Ervin Latimer.

Through clothing, image, text and sound, the multidisciplinary exhibition explores the endless possibilities of our gender identities and proposes outfits that can be dismantled and reassembled to reflect the user’s perception of self. On a broader scale, the audio-visual experience also subverts and challenges the very nature of Nordic identity.

A short fashion film in collaboration with stylist Billy Lobos was specifically created for the exhibition at the Finnish Institute in Stockholm.

The exhibition is part of the Stockholm Design Week programme. In connection with the exhibition, we are organizing two webinars.

Webinar, February the 10th from 2 pm to 3 pm
Social Diversity in Fashion and Design Schools in Sweden and Finland
How can we work with social diversity and representation at schools of fashion and design and what kind of challenges do we encounter? These are some of the questions we will be taking up during this webinar.

Participants: Ervin Latimer, fashion designer, Annamari Vänskä, Aalto University, Patrik Söderstam, Konstfack, representant from the Swedish School of Textiles – University of Borås, as well as students.

Webinar, February the 11th from 2 pm to 3 pm
”For Whom is Design For?” – About social diversity as a business strategy”
With our population growing older we are seeing an increased demand for products and services designed with accessibility in mind. The same applies for products and clothing for people with different kinds of disabilities or bodies. Good design can benefit many if only product design is customized from the start. We welcome you to participate to our webinar where we ask for whom design is for and how to make diversity a winning business strategy!

Participants include Joonas Kyöstilä, former chief designer at FFORA as well as representatives for different Swedish and Finnish design agencies. The webinar is arranged in cooperation with The Embassy of Finland in Stockholm, Business Finland and Ornamo.

More information about the registration as well as the links to the webinars will follow shortly.

More information and photographs for the press: Hanna Tapio (Head of Arts), hanna.tapio@finlandsinstitutet.se, +46 73 617 12 03.

Photo: Hayley Lê. Ervin Latimer: Possibilities of Potential Selves.