22 Maj

Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten?

Tid: Måndag 22 maj, 2017, kl.14.00-16.00
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Moderator: Johan Hassel, VD, Global Utmaning
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 18 maj.
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 070-180 30 63
Arrangörer: Finlandsinstitutet och Global Utmaning

Flera studier indikerar att en övergång till cirkulär ekonomi kan erbjuda ekonomiska fördelar som ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, men också en grundläggande förändring av hur samhället fungerar, ett systemskifte.

Omställningen till en cirkulär ekonomi står högt på agendan hos såväl den finländska som den svenska regeringen. I Sverige har Ola Alterå, statlig utredare, nyligen presenterat sina slutsatser om hur Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi ska gå till. Utredningen föreslår en starkare nationell samverkan för cirkulär ekonomi samt ett flertal konkreta förslag för att öka återanvändningen och användandet av konsumentprodukter.

Finlands regering har som mål att Finland ska bli världsledande inom cirkulär ekonomi till år 2025. Det finländska forskningsinstitutet och jubileumsfonden Sitra har tagit fram en unik vägkarta över en cirkulär ekonomi för Finland. Enligt rapporten skulle en cirkulär ekonomi bidra till ett årligt mervärde om 2-3 miljarder euro för samhällsekonomin, samt skapa över 75 000 nya arbetstillfällen i Finland fram till 2030.

Är det genom en cirkulär ekonomi vi når ökad konkurrenskraft, skapar nya jobb och en hållbar tillväxt? Vilka är utmaningarna på vägen? Hur realistisk är en omställning till en cirkulär ekonomi inom en snar framtid? Kom och lyssna på experter inom cirkulär ekonomi i Sverige och Finland och var med och diskutera en av de stora framtidsfrågorna. Seminariet är ett samarrangemang mellan Finlandsinstitutet och Tankesmedjan Global Utmaning.

Program: 

14.00 Välkommen
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
Moderator Johan Hassel, VD, tankesmedjan Global Utmaning

14.10 Finland – leading the cycle? (In English!)
Mari Pantsar, direktör, resursklokt och kolneutralt samhälle, Sitra

14.30 Kan Sverige komma ikapp Finland?
Ola Alterå, regeringens utredare, Cirkulär ekonomi

14.50 Paneldiskussion & publikfrågor
Anders Wijkman, ordförande för europeiska forskningsprogrammet Climate–KIC samt senior rådgivare, tankesmedjan Global Utmaning
Pia Björkbacka, näringspolitisk expert, Finlands fackförbunds Centralorganisation
Åsa Petterson, Head of Public and Sustainability Affairs, Scania
Karin Bradley, forskare inom delningsekonomi, KTH
Fler talare meddelas senare.

16.00 Seminariet avslutas