12 nov - 31 dec

Finlandsinstitutet i Stockholm får tf. direktör

FM Riitta Heinämaa fungerar som tf. direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm under Anders Erikssons sjukskrivning. Vikariatet påbörjades den 1 november 2018 och löper tillsvidare. Heinämaa kommer att jobba 60 % av full arbetstid.

Riitta Heinämaa har lång erfarenhet att arbeta med Nordiska frågor. Hon har bl a varit chef för Nordens hus i Reykjavik och direktör för Finlands institut i Estland, och sitter för närvarande som ordförande för den finländska sakkunnigdelegationen vid Kulturfonden för Sverige och Finland.

Under de senaste fyra åren har hon arbetat med strategi- och utredningsarbeten för bl a Helsingfors stad och Undervisnings- och kulturministeriet. Heinämaa är tvåspråkig och hon bor i Helsingfors.

För mer information:
ordförande Kari Heinistö, tel +358 400 530 820, kari.heinisto@aventum.fi
tf. direktör Riitta Heinämaa, tel +358 50 4145302, riitta.heinamaa@finlandsinstitutet.se