1 jan

Finlandsinstitutet i Stockholm föreslås nytt nationellt uppdrag

Biblioteket vid Finlandsinstitutet i Stockholm föreslås bli ett nationellt resursbibliotek som ska erbjuda den övriga bibliotekssektorn i Sverige konsultativa tjänster och andra kompetenshöjande åtgärder, enligt den nationella biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket presenterade på tisdagen den 8 maj 2018. Finlandsinstitutets och de övriga nationella minoriteternas bibliotek bör, enligt Kungliga Bibliotekets förslag till en biblioteksstrategi, få ”nationell biblioteksstatus”. Uppdraget ska beställas av Kungliga biblioteket och finansieras med ökade anslag till nationalbiblioteket.

”Strategin går helt i linje med det vi har förslagit och vi är bredda att ta på oss uppdraget förutsatt att vi får de resurser som behövs”, säger Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson.
Rapporten konstaterar att det finns en rad brister när det gäller de nationella minoriteternas ställning på de svenska biblioteken. ”De nationella minoriteterna upplever att biblioteken inte tar frågan på allvar”.

Finlandsinstitutets bibliotek är landets enda specialbibliotek när det gäller litteratur på det största av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige. Biblioteket omfattar ca 20 000 medier och har öppet för allmänheten fem dagar i veckan.

Sedan fyra år tillbaka sammanställer bibliotekets bokråd listor över nyutkommen finskspråkig litteratur för att underlätta bokinköpen för övriga bibliotek. Listorna distribueras till biblioteken, framför allt in det finska förvaltningsområdet, och de används numera flitigt då biblioteken köper in finska böcker.

Avsikten är att förslaget som presenterades på tisdagen nu ska utgöra grunden för en bred diskussion om bibliotekens framtida roll och ett slutgiltigt förslag till ny svensk nationell biblioteksstrategi väntas i mars 2019.

För ytterligare upplysningar, Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson tel nr +46 721 552888