24 nov

FRAMTIDEN FÖR BASINDUSTRIN I FINLAND OCH SVERIGE

Tid: Måndagen den 24 november, 2014, kl. 13:00-16:00, mottagning 16:00-17:00
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm, www.finlandsinstitutet.se
Anmälan: Seminariet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här!
Arrangör: Finlandsinstitutet och Global utmaning
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

 

Sammandrag av seminariet:

Läs en sammanfattande artikel om seminariet och se en videointervju med Liisa Välikangas, Marie Nilsson och Olli Koski via länken här.

Per Lyrvalls presentation

 

Trots globaliseringen och att tusentals jobb flyttat till låglöneländer är basindustrin fortfarande ryggraden i Sverige och Finlands ekonomier. Samtidigt som industrin genomgår en tung strukturomvandling finns det branscher där utsikterna ljusnar. Under våren aviserade bland annat skogsindustrin investeringar för mångmiljardbelopp. Men även om industrin lyckas förnya sig och skapa nya värden genom effektivisering och innovationsarbete uteblir i många fall de nya arbetstillfällena. Hur ser vi till att skapa ett samband mellan värdeskapandet och ökad sysselsättning?

Sverige och Finlands styrka har traditionellt varit att genom en positiv grundinställning till strukturomvandlingar kunnat hantera kriser och skapa förutsättningar för utveckling. På många orter som förlorat jobb på grund av globaliseringen växer nya företag fram. Varför har denna omställning lyckats på en del orter, men inte på andra?

Var skapas de nya jobben? Är det fortfarande till skogen, stålet, gruvorna och verkstadsindustrin vi ska ställa våra hopp? Är företagen bättre på att möta strukturomvandlingen än de politiska beslutsfattarna? Och vad säger de fackliga representanterna?

Global Utmaning och Finlandsinstitutet inbjuder till ett seminarium om basindustrins framtid, ur ett svenskt och ett finskt perspektiv.

 

Program

13:00 Välkommen och inledning
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
Catharina Nystedt Ringbo
rg, styrelseledamot, Global utmaning

13:15 Innovating industrial management: Learning from the Global Vanguard
Liisa Välikangas, professor i innovation management, Svenska handelshögskolan och Aalto universitetet  (På engelska)

13:35 Framtiden för basindustrin-  Sveriges perspektiv
Riksdagsledamot Jennie Nilsson (s), ordförande i Näringsutskottet, Sveriges Riksdag (i bild)

13:55  Framtiden för basindustrin- Finlands perspektiv
Finlands näringsminister Jan Vapaavuori  (i bild)

14:15 Frågestund med Jan Vapaavuori och Jennie Nilsson

14:30 Kaffe

15:00 Framtiden för skogsindustrin- Stora Ensos perspektiv
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

15:20 Paneldiskussion
Olli Koski, chefsekonom, FFC, Finland, Marie Nilsson, Vice Förbundsordförande, IF Metall, Sverige, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso  

16:00-17:00 Mottagning 

Välkommen!