27 Feb - 2 Apr

French-Finnish Circus Programme

French-Finnish Circus Programme är ett pilotprojekt som erbjuder rese- och produktionsstöd för finsk-franska cirkusgrupper som turnerar i Sverige. Projektet är skapat och finansierat av Finlandsinstitutet och Institut français de Suède och genomförs 2018 för första gången.

Programmet är skapat för att stöda de många cirkusgrupperna som både består av franska och finska cirkusartister, som är registrerade som företag i Frankrike och Finland och/eller har både franska och finska cirkusartister och musiker med i skapandet av eller uppträdandet i showerna.

French-Finnish Circus Programme beviljar 3 000 € till en grupp som turnerar i Sverige under detta kalenderår. För att vara behörig till stödet ska gruppen ha minst två bekräftade datum i minst två olika städer i Sverige under 2018. Hälften av summan ska användas för resekostnader och den andra hälften kan användas för andra produktionskostnader, som t.ex. marknadsföring. Efter en genomförd turné kräver vi en sammanfattning av kostnaderna i förhållande till den ursprungliga budgeten.

Intresseanmälningar kan göras via länken nedan.

Deadline för anmälningar: den 2 april 2018. Beslut om stöd meddelas inom april.

https://ifsuede.wufoo.eu/forms/french-finnish-circus-programme/

 

****

Länken leder vidare till en intresseanmälan där det står:

1-Namnet på cirkusgruppen

2-Kort beskrivning av föreställningen (max 500 tecken)

3-Turnédagarna: bekräftade och blivande bekräftade. Om ni har osäkra bokningar beskriv vänligen dagsläget så detaljerat som möjligt.

4- Websidan, social media, osv.

5-Kontaktperson för intresseanmälan (och hens roll i gruppen)

6-Videolänk

7-Budget (kostnader + intäkter) för turnén som visar bidrag från Finland, Frankrike och/eller Sverige. Observera att budgeten ska innehålla minst 1 500 € för resekostnader samt alla bekräftade och eventuella finansiärer.

* Vänligen observera att detta är ett pilotprojekt och vi ständigt strävar efter att förbättra bidraget och programmet. Därför uppskattar vi all feedback och detaljerat data som kan hjälpa att förbättra projektet och stödet i framtiden.