20 maj

HÅLLBART LÄRANDE I FRAMTIDENS SKOLA

Tid: Måndag 20 maj, 2019, kl. 13.15-16.30. Registrering börjar kl. 13.00.
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4
Anmälan: Seminariet är avgiftsfritt men kräver förhandsanmälan, senast 16 maj. ANMÄL DIG HÄR.
Seminariespråk: Svenska och engelska
Information: Jaana Vikman, ansvarig samhällsprogram, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

 

Skolan och utbildningssystemet har en nyckelroll i omställningen till en mer hållbar framtid. Hållbar utveckling är en central del i skolans läroplaner i både Sverige och Finland. Men hur ska hållbart lärande omsättas i praktiken i skolan? Vad kan Finland och Sverige lära av varandra när det kommer till att utveckla hållbart lärande i utbildningssektorn?

Finlandsinstitutet bjuder in till ett seminarium där det finländska forskningsinstitutet och jubileumsfonden Sitra presenterar sina resultat kring det internationella forskningsprojektet ”Education for a Changing World”, som analyserat hur elever, skolor och samfund kan utveckla ett nytt samhälle för hållbar välfärd.* Projektets slutsatser har tillämpats i praktiken av lärare, rektorer och andra som arbetar inom utbildningssektorn. Från svensk sida presenterar Skolverket sitt arbete med hållbart lärande.

Under dagen får vi även höra om praktiska erfarenheter från skolor i Finland och Sverige där man systematiskt arbetat med hållbarhetsfrågor i undervisningen. Seminariet avslutas med en workshop på temat ”Klimatångest som en resurs för kreativitet” med inspiration och verktyg för att arbeta med hållbart lärande i skolan.

Varmt välkommen!

Det här seminariet är det första i en serie av seminarier som Finlandsinstitutet arrangerar för att utbyta erfarenheter mellan Sverige och Finland kring hur man arbetar med hållbar utveckling i skolan och lärarutbildningen.

Program 20 maj 

13.00 Registrering

13.15 Välkommen
Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet

13.20 ”Education for a Changing World” – finländska erfarenheter (På engelska)
Jenna Lähdemäki-Pekkinen, expert samhällsprognoser, Sitra

13.50 Lärande för hållbar utveckling- svenska erfarenheter
Per-Olov Ottosson, Undervisningsråd, Skolverket

14.10 Kaffe

14.30 Så jobbar vi med hållbar utveckling i vår skola
Case 1: Anna Lehtonen, Veräjäpellon koulu, Esbo (På engelska)
Case 2: Anna Ålander, Globala gymnasiet, Stockholm

Diskussion: Hur kan vi utveckla lärande för hållbar utveckling i skolan?

15.10 Workshop: Klimatångest som en resurs för kreativitet
Inspiration och verktyg för att arbeta med lärande för hållbar utveckling
(Inledning på engelska)
Ledare Anna Lehtonen, lärare, forskare vid Helsingfors universitet, samt medförfattare till Sitras publikation ”Sustainability, human well-being and the future of education”,  

16.25 Summering

16.30 Seminariet avslutas

 

*Ladda ned forskningsprojektets publikation ”Sustainability, human well-being and the future of education” här.