23 Okt

Bildning och läskunnighet i digitaliseringens tidevarv

Tid: Måndag 23 oktober, kl. 10-12
Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 20 oktober. 
Arrangör: Finlandsinstitutet & Finlands ambassad
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

 

Jubileumsseminarium, Finland 100 år

Bildning och läskunnighet är en hörnsten i det nordiska nationsbygget. Modersmålsundervisningen är ett av de viktigaste ämnena i den finländska skolan och en viktig förklaring till landets skolframgångar i PISA-mätningarna. Finland presterar fortfarande bäst av de Nordiska länderna vad gäller läskunnighet. I Sverige har läskunnigheten bland dem som går ut högstadiet förbättrats i de senaste Pisa-mätningarna.

Samtidigt läser allt färre och färre barn böcker, särskilt pojkar. Digitaliseringen inverkar också på ungas läskompetens och ställer läskunnigheten inför allt större utmaningar, men öppnar även nya möjligheter.

Hur förvaltar vi läskunnigheten som en framgångsfaktor, hur främjar vi läskunnigheten i Finland och Sverige och hur påverkar nya faktorer, som digitalisering, läskompetensen och läsundervisningen?

Finlands utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen, Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och författaren Linda Liukas mfl. deltar på seminariet som leds av Maria Sundén Jelmini, chef nyhetsredaktionen, Svenska Dagbladet. Observera att vissa av anförandena är på engelska.

 

Program 23 oktober

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkommen
Finlands ambassadör Matti Anttonen

10.05 One Hundred Languages – how do we raise a new generation of kids in the digital era? (På engelska)
Linda Liukas, författare, illustratör och initiativtagare till ett kodningsnätverk för flickor

10.25 Bildning och läskunnighet i digitaliseringens tidevarv
Inledningsanföranden
Sanni Grahn-Laasonen, utbildningsminister, Finland (På engelska)
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Sverige

10.40 Diskussion mellan ministrar (På engelska)

11.10 Digitalt vs traditionellt läsande och skrivande – utmaningar och möjligheter
Maria Westman, universitetslektor, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

11.30 Paneldiskussion: Hur främjar vi läslust?
Katarina von Numers-Ekman, lärare och fd läsambassadör i Finland
Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasium, vinnare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2017
Maria Westman, universitetslektor, Uppsala universitet

Ca 12.00 Avslutande ord
Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet