30 Nov

KULTURFINANSIERING- VEM SKA STÅ FÖR FIOLERNA?

Tid: Måndag 30 november 2015 klockan 12.30-15.00
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm, www.finlandsinstitutet.se
Moderator: Erica Smeds, Kultur och Näringsliv
Anmälan: Seminariet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 25 november
Arrangör: Finlandsinstitutet
Information: Alexandra Andberg, seminarieansvarig, alexandra.andberg@finlandsinstitutet.se,
072-180 30 63

Den offentliga kulturfinansieringen i Norden har präglats av behovet att skapa en motvikt till den fria marknaden. Vid sidan om den offentliga finansieringen har den privata sektorns finansieringsandel vuxit, och samtidigt tänjt på gränserna för innovativ kulturfinansiering. Även olika former av fondfinansiering och samarbeten med näringslivet har ökat i antal.

På seminariet Kulturfinansiering- vem ska stå för fiolerna diskuterar skillnaderna mellan statligt och privatfinansierad kultur och söka svar på frågor så som; hur ska kultur finansieras, vilket är statens ansvar i att understödja kultur, vilka krav ställer privat finansiering på kulturutövaren, vilka är alternativen för finansiering av kultur privata vägar och hur långt kan kultur kommersialiseras?

12.30                    Välkommen

Anders Eriksson, Direktör, Finlandsinstitutet

Erica Smeds, Kultur och Näringsliv

12.45                    ”Vi betalar inte, vi betalar inte

Om rättigheter och skyldigheter i kulturkonsumtionens sfär

Maria Hirvi-Ijäs, Specialforskare, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore (FIN)

13.00                    Det nya Amos
– en privat investering som skapar ett öppet och tillgängligt konstcentrum för alla

Kai Kartio, museichef, Amos Andersons konstmuseum (Helsingfors)

13.15                    Ska det kulturpolitiska uppdraget omformuleras?

Eva Bergquist, Förvaltningschef, Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting

13.30                    Kaffeservering

14.00                    Kulturfinansiering- Vem ska stå för fiolerna? – Panelsamtal och publikfrågor med

Maria Hirvi-Ijäs, Kai Kartio, Eva Bergquist

15.00                    Seminariet avslutas