14 mar

Mångfald, manlighet och det militära – ett samtal om värnplikten

Tid: Torsdag 14 mars, 2019, kl. 17.00-18.00, följt av vernissage av Benjamin Orlows utställning ”En opera I åtta akter”
Plats: Finlandsinstitutet, Topeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Information:
Jaana Vikman, seminarieansvarig,jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63
Anmälan:
Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig i förväg här.

 

Från att ha varit i topp i Norden har försvarsviljan i Finland sjunkit till 66 %, det lägsta på 15 år, visar den årliga undersökningen som publicerades i slutet av 2018. Knappt hälften av de tillfrågade under 25 år är villiga att försvara landet med vapen och ungefär lika många stödjer den allmänna värnplikten. I Sverige har försvarsviljan varit stabil de senaste åren visar MSB:s undersökningar. 71 % av befolkningen anser att Sverige bör göra väpnat motstånd vid anfall, medan de tillfrågade i åldern 18-29 år är i större utsträckning emot ett väpnat motstånd jämfört med övriga åldersgrupper. De unga tycker också i mindre grad att Sverige bör ha ett försvar byggt på frivillighet och allmän värnplikt än resten av befolkningen.

Vad säger dessa tendenser till sjunkande försvarsvilja och en mindre positiv inställning till värnplikten om värderingarna hos de unga och i samhället som stort? Sverige och Finland har olika historiska erfarenhet av krig och konflikter. Hur ser förhållandet mellan värnplikt, nationell identitet och en nationalstats historia ut?

Lumpen är en unik upplevelse, som påverkar en ung människa för resten av livet. Samtidigt söker sig fler och fler kvinnor till försvarsmakten. Hur avspeglas samhällets värderingar om mångfald, jämställdhet och maskulinitet inom militärtjänstgöringen? Och vilken slags manlighet har byggts upp genom värnplikten? Har denna förändrats?

Inför öppnandet av Benjamin Orlows videoutställning om den egna värnpliktstiden i Finland bjuder Finlandsinstitutet in till ett samtal om värnplikten och synen på försvarsvilja, mångfald och maskulinitet inom det militära i Sverige och Finland.

Välkommen!

 

Program 14 mars

17.00 Välkommen
Jaana Vikman, ansvarig samhällsprogram, Finlandsinstitutet
Moderator Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet

17.05 Värnplikt, nationell identitet och manligt medborgarskap
Anders Ahlbäck, docent i historia vid Stockholms universitet, disputerad vid Åbo akademi

17.20 Diskussion
Benjamin Orlow, konstnär
Sara Carlstein, deltidsanställd soldat och student vid Försvarshögskolan
Anders Ahlbäck, docent i historia vid Stockholms universitet

18.00 Seminariet avslutas, vernissage av utställningen ”En opera i åtta akter”
Ett videokonstverk av Benjamin Orlow.