31 Maj

Mannerheim 150 år

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017 kl. 18.30
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Info: 08-545 212 00
Ingen anmälning och fri entré!

Den 4 juni 1867 föddes marskalken av Finland Carl Gustaf Emil Mannerheim. Var han en nationalhjälte eller en despot – eller rent av både och? Med anledningen av att 150 år förflutit sedan hans födelse publiceras en rad böcker med nya perspektiv på hans livsgärning. En av dem, Gustaf Mannerheim, aristokrat i vadmal, har skrivits av Henrik Meinander (f. 1960), professor i historia vid Helsingfors universitet.

Henrik Meinander i samtal med Bengt Lindroth.

Gustaf Mannerheim (1867-1951) är mest känd för sin ledande roll under vinterkriget och fortsättningskriget i Finland, men hade därtill ett avgörande inflytande på genomförandet av Finlands självständighet, dess politiska orientering mot övriga Norden och stadfästandet av Finlands republikanska regeringsform 1919.

”För varje generation av finländska historiker utgör Gustaf Mannerheims livsgärning en utmaning. Nu har turen kommit till 60-talisten Henrik Meinander. Resultatet är Gustaf Mannerheim, aristokrat i vadmal, en välskriven och lättläst biografi om Mannerheims historiska gärning, som korrigerar tidigare författare på flera punkter utan att vara en egentlig omvärdering av Mannerheimgestalten i sig.” Dag Sebastian Ahlander, Hbl

Mannerheim är den mest uppburna men också den mest omstridda personen i Finlands 1900-talshistoria. Varför är det så?

Mannerheims långa och mångskiftande liv gestaltas i boken Gustaf Mannerheim, aristokrat i vadmal, mot den tid och de sammanhang han levde i. Hans privilegierade bakgrund och officerskarriär i Ryssland formade honom och hans europeiska och globala perspektiv på Finland. Detta synsätt präglade hans agerande i den centrala roll han hade i finsk säkerhetspolitik under ödesåren 1917-1919 och 1931-1946. Som offentlig person väckte Mannerheim både beundran och antipatier. Hans privatliv kantades av större och mindre motgångar. Men hans personlighet har inte upphört att fascinera och är än idag föremål för diverse myter, anekdoter och rykten.
Denna levnadsteckning målar upp ett både empatiskt och kritiskt Mannerheimporträtt med starka konturer och färgprakt men viker inte för de smärtsamma detaljerna och de tunga skuggorna.

HENRIK MEINANDER (f. 1960) är professor i historia vid Helsingfors universitet och har i över 30 år utforskat olika aspekter av Mannerheims livsverk.