19 mar

ÖPPNA UTBILDNINGAR UNDER VÅREN 2020 PÅ FINLANDSINSTITUTET

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm

För pedagoger
Kivi och Kalevala – tips för litteraturundervisningen och en inblick i finsk
kultur i olika skolformer. Förbered dig inför Kalevaladagen och Aleksis
Kivis Sju Bröder – 150 år.
Dag: 7 februari 2020

Hur kan man stödja tvåspråkighet i skolan? Funktionellt språklärande,
FM Nina Maunu och KM Riikka Nurmi ’Må bra tillsammans’.
Dag: 18–19 mars 2020

För personal inom vård och omsorg
Kulturkompetens inom vård och omsorg
Teman bl a  kulturell identitet, samspel i samförstånd – om grunderna
för god vård.
Språkets betydelse i vården, hur kan jag uppdatera min finska med facktermer
och allmänt.
Dag: 11–12 mars 2020

Anmälan och info: raija.airaksinen@finlandsinstitutet.se