4 sep - 28 sep

MITT EMELLAN: Pia Sandström, Jenni Toikka & Sofia Törnblad

Vernissage: Onsdag 4/9 2013 kl. 17.30-19.30
Utställningstid: 528/9 2013
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Info: 08-545 212 00
Pia Sandström (SE), Jenni Toikka (FI) & Sofia Törnblad (SE)

MITT EMELLAN för samman tre konstnärer från Finland och Sverige. Utställningen väver sig kring tanken om olika mellanrum – att befinna sig inom en process, mellan två länder eller mellan det medvetna och det omedvetna. I sina verk närmar sig konstnärerna dessa tillstånd med observerande nyfikenhet. MITT EMELLAN presenterar nya platsspecifika versioner av installationer som bygger på video, text eller performativa element och skapar trådar mellan de inbjudna konstnärernas verk som på institutets lokaler skapar en poetisk och scenisk helhet.

Under sin studietid bodde svenska Pia Sandström i Helsingfors för tre år. Verket Crossing the water (2011) baserar sig på hennes upplevelser med att befinna sig samtidigt inom två länder och kulturer, den förbryllande känslan när allt är nästan som hemma men ändå inte riktigt. Installationen kan ses som en bok, en resejournal och ett lexikon man har tillåtelse att gå in i.

I Jenni Toikkas videoverk (Self) Portrait (2012) rör sig en ung kvinna inom en scen-liknande bild. Kvinnan undersöker sin omgivning och börjar så småningom bygga om den. Filmens subtila narrativ ackompanjerad av dramatisk, mystisk musik tar oss med i ett kontinuum av händelser som påminner konstnärlig process. Toikka har gjort en ny version av installationen speciellt för Finlandsinstitutets gallerirum, där verket skapar en dialog med Sandströms verk.

Sofia Törnblads processbaserat verk är uppföljning till hennes tidigare forskning kring hypnos som konstnärlig metod. The Bureau of (Extraodinary) Mind Travel har tidigare arrangerats på Banff Centre i Canada 2010. Som en del av utställningen arrangerar Törnblad i samarbete med hypnotisören Fredrik Praesto en hypnosintervention på Finlandsinstitutet den 21 september. Under utställningstiden tillverkar hon även en speciellt vävd matta för hypnossessionen.

 Under hela hösten kommer Finlandsinstitutets besökare att välkomnas till lokalerna genom Jonna Karankas (f.1978) ljudverk Den blåa stunden (2012). Verket har skapats av ljud som har spelats in på olika håll i Helsingfors. I sitt verk använder Karanka stadens ljud som material för musik.

 Hösten 2013 har Finlandsinstitutets utställningsprogram fokus på ung samtidskonst. Utställningarna bygger på samarbete mellan finska och svenska konstnärer och produceras som platsspecifika projekt. Höstens utställningsprogram är curerat av oberoende curator Elina Suoyrjö.

 Finlandsinstitutet tackar Finlands ambassad.

Hypnosvandringen för begränsat antal deltagare tar plats på institutet den 21 september under två tillfällen kl. 15 och kl. 17. Sessionen tar ca 75 minuter. För att anmäla dig till hypnossessionen, vänligen skicka anmälan till konst@finlandsinstitutet.se. Hypnosinterventionen utförs på institutet i samarbete med konstnären Sofia Törnblad och diplomerad hypnotisör och NLP coach Fredrik Praesto. För att delta i hypnosvandringen måste man ha fyllt 18 år.