12 Nov

POSITIV PEDAGOGIK FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ I SKOLAN

Tid: måndag 12 november, 2018, kl. 13.00-16.30
Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Arrangörer: Finlandsinstitutet
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se,
072-180 30 63
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Anmäl dig här senast den 7 November.
Språk: Svenska

– ett interaktivt seminarium med inspiration och verktyg att förändra din arbetssituation

– Vi beklagar dåliga bildkvaliteten. En högkvalitativ video kommer läggas upp senare.

Katariina Salmela-Aro, presentation

Kaisa Vuorinen, presentation föreläsning

Kaisa Vuorinen, presentation workshop

Lärarna möter idag en tuff arbetsmiljö. Arbetsbelastningen har ökat och mer och mer tid går åt administrativa uppgifter istället för undervisning. I vissa fall går undervisningstiden går till att hantera bristande ordning och stök i klassrummet. I Finland upplever nästan 60 % av lärarna att de ofta har för hög arbetsbelastning visar en färsk undersökning från de finländska lärarförbunden. Enligt Lärarförbundet löper lärarna i Sverige högre risk att bli sjukskrivna än andra yrkesgrupper, samt är överrepresenterade i sjukskrivningar i psykiska och stressrelaterade sjukdomar, samtidigt som man har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets undersökning bland skolchefer är satsningar på lärarnas arbetsmiljö väsentligt för att attrahera och behålla lärare.

Hur arbetar man i Sverige och Finland för att förbättra arbetsmiljön för lärare så att de stannar kvar i yrket? Hur kan vi skapa en balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid? Hur kan du själv påverka din arbetssituation? Hur kan vi få klassrummet att fungera så att både lärare och elever finner arbetsglädje och att trivseln ökar?

Under eftermiddagen diskuterar vi orsaker till den stressiga arbetsmiljön men erbjuder även inspiration och verktyg att själv förändra din arbetssituation. Varmt välkommen till en inspirationseftermiddag där representanter för fackförbund, lärare och arbetsgivare diskuterar arbetsmiljö!

Du får bl.a. möta följande personer:

Lea Tornberg är kvinnan bakom LeaDO, en finsk, pedagogisk innovation, som föddes ur en ung lärares frustation med situationen i klassrummet och en trytande ork. LeaDo kombinerar rörelse med undervisning och minskar därmed stöket i klassrummet, samtidigt som den ökar kvalitén på undervisningen och inlärningen. Hör hennes historia om en positiv förändringsprocess, hur utmattning byttes till energi och en ny innovation.

Kaisa Vuorinen är kvinnan som säger nej till Jante och lär oss istället att upptäcka våra styrkor och fokusera på det positiva i livet i stället för på det negativa. Det är väl känt att kunskapsivern frodas i ett positivt och uppmuntrande klimat. Vuorinen arbetar med positiv pedagogik för att förbättra arbetsklimatet och hjälpa elever och lärare att njuta av sitt arbete. Under seminariet genomförs en workshop där du får med dig konkreta verktyg för att kunna förändra din egen arbetssituation och se dina och dina elevers styrkor.

Robert Fahlgren, 2. vice ordförande Lärarförbundet.

Christer Holmlund, ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund

 

Program 12 november

13.00 Välkommen
Jaana Vikman, ansvarig samhällsprogram, Finlandsinstitutet
Bengt Hansell, moderator

13.10 From Burnout to Engagement (OBS på engelska!)
Katariina Salmela-Aro, forskningsledare, avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet

13.30 Case 1: Positiv pedagogik – se dina egna och andras styrkor
Kaisa Vuorinen, lärare, forskare och författare till ”Se det goda”.

13.50 Case 2: När orken tryter – om en positiv förändringsprocess
Lea Tornberg, lärare, entreprenör, VD LeaDo

14.10 Kaffe

14.30 Paneldiskussion: Hur kan vi förändra lärarnas arbetsmiljö?
Robert Fahlgren, 2. vice ordförande Lärarförbundet
Christer Holmlund, ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund
Bodil Båvner, utredare, SKL

15.15 Workshop: Positiv pedagogik
En workshop där du får med dig konkreta verktyg att jobba med en positiv pedagogik och lyfta fram dina och dina elevers styrkor för att orka med vardagen bättre. Samtalsledare Kaisa Vuorinen.
Ca 16.30 Avslutning