12 jun - 31 dec

SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN

I Uleåborg verkar SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN, som erbjuder residensvistelser för sverigefinska människor samt möjligheter för att förstärka kontakterna över gränserna mellan våra land. SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN kommer under slutåret 2020 erbjuda möjligheter till samarbete genom hemma- eller distansresidensarbete för individer med en sverigefinsk bakgrund. Man kan påbörja eller föra vidare egna sverigefinska projekt. Hemma- eller distansresidensperioderna på 7 eller 14 dygn kan genomföras i en smågrupp eller som individuella projekt, enligt önskemål.

ANSÖKAN TILL DISTANS- OCH HEMMARESIDENSPERIODERNA
Ansökningar och vidare information på hemsidan: www.ambassaden.fi/sv/kulturambassaden/

Alla som har en sverigefinsk bakgrund, även om man är bosatt i Finland eller i andra länder, är välkomna att ansöka om man arbetar inom kulturverksamheten. Arbetsperioderna genomförs på distans under koordinering av Kai Latvalehto. För de antagna kan en ersättning för kostnader och material beviljas på 200 euro (7 dygn) eller 400 euro (14 dygn). Tidpunkten för perioden kan förhandlas, dock mellan augusti slutet av december 2020. Resultaten av arbetet kommer att presenteras på publikevenemang samt i en publikation under 2021.

Finlands kulturfond (Norra Österbotten) har beviljat stöd till Sverigefinska kulturambassaden genom benämningen som årets spetsprojekt 2019.

Kontakt och förfrågningar:
Kai Latvalehto
Sverigefinska kulturambassaden
Uleåborg, Finland
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677
Facebook

Finskt blod, svenskt hjärta-boken utgiven av Verbal i 2020.