25 maj - 31 dec

Så här hanterar Finlandsinstitutets bibliotek dina personuppgifter

Så här hanterar Finlandsinstitutets bibliotek dina personuppgifter fr o m 25:e maj 2018
Här hittar du även Finlandsinstitutets övergripande personuppgiftspolicy – länk

Behandling av dina personuppgifter
Biblioteket hanterar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsfördning (GDPR- General Data Protection Regulation) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

När du skaffar ett bibliotekskort har du ett låneavtal med Finlandsinstitutets bibliotek. Biblioteket registrerar låntagarens namn, personnummer, adress och telefonnummer i låneregistret. Biblioteket använder uppgifterna endast i syfte för att låntagaren ska kunna använda bibliotekets olika tjänster.

Biblioteket behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler. Personuppgifter delas med företaget biblioteket använder för att upprätthålla vårt biblioteksregister. Med företaget har vi ett särskilt avtal som styr hur personuppgifterna hanteras och lagras på ett tryggt sätt.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan få dina personuppgifter raderade från låneregistret och avsluta ditt låneavtal om du inte har några lån eller skulder på biblioteket. Uppgifter om vem som lånat vad finns i låneregistret tills mediet lämnas tillbaka.
Vid återlämning raderas alla uppgifter om lånet.

”Mina sidor” i webbkatalogen
På bibliotekets hemsida kan du logga in på ”Mina sidor” i webbkatalogen där du kan låna om dina böcker och reservera titlar du vill låna. Du loggar in på Mina sidor med ditt bibliotekskortsnummer eller personnumret och din pinkod.