5 Feb

Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland

Tid: Fredagen den 5 februari 2016 klockan 15.00-16.30
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Moderator: Helena Stålnert
Anmälan: Seminariet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 4.2.2016
Arrangör: Finlandsinstitutet i samarbete med Global Utmaning

Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se,
072-180 30 63

Basindustrin, och i synnerhet skogsindustrin i Finland och Sverige, genomgår nu en snabb förändring. Den finländska regeringen har utarbetat ett ambitiöst program för bioekonomi, där skogen utgör hörnstenen. Programmet utgår från ett hållbart och intelligent utnyttjande av förnybara naturresurser. Den svenska regeringens mål är att genom en innovativ näringspolitik nå Europas lägsta arbetslöshet. Genom de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt vill man skapa jobb och tillväxt i hela landet. Hur ska det här gå till? Hur kan bioekonomi och bioenergi bli en motor för en hållbar ekonomisk utveckling och regional balans? På vilket sätt kommer Parisöverenskommelsen att påskynda denna utveckling?

Finlands näringsminister Olli Rehn och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om ländernas planer för utvecklingen inom bioekonomi. Deras inlägg kommenteras av bland andra Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström, Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri och Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande för Tankesmedjan Global Utmaning.

Program 5 februari 2016

15.00 Seminariet öppnas
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande för Tankesmedjan Global Utmaning
Helena Stålnert, moderator

15.10 Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Olli Rehn, Finlands näringsminister, presenterar regeringens strategi för bioekonomi

15.25 Bioekonomi skapar jobb och tillväxt i hela landet
Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister

15.40 En fossilfri framtid
Karl-Henrik Sundström, CEO, Stora Enso

15.50 Mot innovationsrik bioekonomi
Tuula Teeri, Rektor, Aalto-universitetet

16.00 Paneldiskussion och publikfrågor
Olli Rehn, Finlands näringsminister
Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister
Tuula Teeri, Rektor, Aalto-universitetet
Karl-Henrik Sundström, CEO, Stora Enso
Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande, Tankesmedjan Global Utmaning

16.30 Seminariet avslutas, mottagning i Finlandsinstitutets vinterträdgård och konstgalleri