, 26 aug - 27 aug

Slutseminarium Språk och kultur inom vård och omsorg 26-27 augusti

Tid: Måndag 26 augusti 10.30-19.00, tisdag 27 augusti 09.00-16.00, 2019
Plats: Finlandsinstitutet, Sbeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Information: Raija Airaksinen, utbildningsansvarig, Finlandsinstitutet, raija.airaksinen@finlandsinstitutet.se
Språk: Svenska måndag 26 augusti, finska tisdag 27 augusti
Arrangörer: Finlandsinstitutet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland med stöd av Nordplus språk
Seminarieavgift: 1 dag 350kr, 2 dagar 550kr (Inkusive lättare lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe, samt föreställningar).
Anmälan: Anmäl dig här senast 23 augusti. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Finlandsinstitutet i Stockholm och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland har tagit initiativ till ett projekt för att öka språk- och kulturkunskaperna hos personal och studerande inom vård och omsorg i Sverige och Finland. Vård och omsorg i Gävle kommun, Luleå och Upplands Väsby inom det finska förvaltningsområdet i Sverige har deltagit i projektet. Metropolia yrkeshögskola som utbildar sjukvårdspersonal i Finland har bidragit till detta utvecklingsarbete. Livslångt lärande, nätverksbyggande och samarbete mellan länderna är övergripande mål för detta projekt med fokus på språklig och kulturell identitet och dess betydelse inom området vård och omsorg.
De deltagande kommunerna i Sverige har under hösten 2018 och våren 2019 tagit fram och genomfört utvecklingsprojekt för att öka språk- och kulturkompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg.
På slutseminariet presenteras projektets slutsatser och olika caseexempel från de deltagande kommunerna. Seminariet är öppet och riktar sig till beslutsfattare och medarbetare inom socialförvaltning, äldreomsorg, vård- och omsorgssektorn etc.

Varmt välkommen!

Program måndag 26 augusti (På svenska)

10.30-11.00 Registrering, kaffe och smörgås
11.00-11.15 Välkomstord
Raija Airaksinen, Finlandsinstitutet i Stockholm
Tiinaliisa Granholm, Hanaholmen-kulturcentrum för Sverige och Finland
11.15-13.00 Projektresultat: Gävle och Luleå
Gävle
Språk- och kulturpaket inom äldreomsorg
Eeva Östberg, koordinator/strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter, Gävle kommun
Mira Rutanen, koordinator, Social hållbarhet, Gävle kommun
Luleå
Förskola med alla minoritetsspråken under samma tak
Anne-Mari Angeria, samordnare för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, Luleå kommun
Anhörigstöd, Demensteam
Mari Timonen, Kompetenscentrum Midskogen, Luleå kommun
13.00-13.45 Lunch
13.45-15.00 Projektresultat Upplands Väsby, Tierp & Metropolia yrkeshögskola
Upplands Väsby
Birgitta Hakia, enhetschef/verksamhetschef, Upplands Väsby kommun
Metropolia yrkeshögskola
Katja Hämäläinen, lektor i engelska och svenska, språkkordinator, Metropolia yrkeshögskola
Tierp
Kartläggning av förskoleklassare i Tierps kommun
Eila Väisänen, samordnare för minoritetspråket finska, Tierps kommun
15.00-15.30 Kaffe- och fruktpaus
15.30-17.00 Presentation av organisationer och tjänsteföretag

Sentina / Sävelsirkku, Anna Merjamaa
Laulau-Musik i äldreomsorg, Minna Lappalainen
Wickwick, författare Tuula Pere
Språkrådet, Riina Heikkilä

17.00-18.00 Nätverkande och mingel
18.00-19.00 ”Kalevala på trekvart”
Föreställning av Anders Larsson

Program tisdag 27 augusti (På finska)

9.00-10.00 Berättelser, berättande, läsande och förmedling av kulturarv
Tuula Pere, författare
10.00-13.30 3 X Workshop
TTAP-metoden vid rehababilitering av demenssjuka (THERAPEUTIC THEMATIC ARTS PROGRAMMING)
Marjatta Karkkulainen, lektor, Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Helsingfors
Sävelsirkku-workshop/ Sentina
Eija Lämsä och Anna Merimaa
Musikaliska möten i äldeomsorgen
Minna Lappalainen, Laulau Oy
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 ’Lätt och lagom ’ – vad ska vi göra? – idéer kring språk och kultur
15.00-16.00 Niin kaus kuin omat siivet kantaa med Kati Outinen
En tankeväckande monolog om minnet och jaget. Huvudpersonen Alli är fortfarande i arbetslivet, när hon diagnoseras med en minnessjukdom. Hon försöker klara sig i sin nya livssituation, som växlar mellan stunder av minnesförlust och ett bekant vardagsliv.