27 mar

SPRÅKSEMINARIUM

Tid: Fredag 27 mars 2020

Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Avgift: 300 kr, inkl. förmiddags och eftermiddagskaffe, men ingen lunch.
Information: 0200-275 555 eller suomi@isof.se.

I samarbete med Språkrådet. www.isof.se.

Seminariespråket är finska.