27 mar

SPRÅKSEMINARIUM

INSTÄLLT p g a  CORONAVIRUS! 

Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Avgift: 300 kr, inkl. förmiddags och eftermiddagskaffe, men ingen lunch.
Information: 0200-275 555 eller suomi@isof.se.

Läs mer, anmälan och preliminärt program

I samarbete med Språkrådet. www.isof.se.

Seminariespråket är finska.