24 Mar

Språkseminarium

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2, Stockholm
Tid: fredag 24/3 2017 kl. 9-17
Språk: finska

Språkrådet arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet ett heldagsseminarium om finska språket. Anmälningsblankett och mer information på www.sprakochfolkminnen.se  eller 08-455 42 20. Deltagaravgift 300 kr.

Preliminärt program

8.30–9.00 Anmälan och kaffe
9.00–9.15 Välkommen
9.15–10.00 Parakeista Östermalmille – ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden renessanssi? (Från baracker till Östermalm – den sverigefinska litteraturens renässans?) Satu Gröndahl, Uppsala universitet
10.00–10.45 Kuuttakymmentä kolkuttelee – ruotsinsuomalainen toiminta Ruotsin radiossa (Nästan sextio – sverigefinsk verksamhet vid Sveriges radio) Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio
10.45–11.00 Paus
11.00–11.45 Katsaus metsäsuomalaisten kielitilanteeseen 1600- ja 1700-luvuilla (Om skogsfinnars språksituation på 1600- och 1700-talet) Marja-Liisa Keinänen, Stockholms universitet
11.45–13.00 Lunch
13.00–13.15 Pecha kucha-bildvisning om den sverigefinska språkvårdens historia Riina Heikkilä, Språkrådet
13.15–14.00 Suomalainen lakikieli ja Tukholma Ruotsin vallan aikana (Finskt lagspråk och Stockholm under det svenska styret) Petri Lauerma, Institutet för de inhemska språken
14.00–14.45 Miksi suomen kieli on sellaista kuin se on? (Varför är det finska språket som det är?) Lari Kotilainen, Helsingfors universitet
14.45–15.15 Anna Fält: finsk-ugriska och skogsfinska sånger
15.15–15.45 Kaffe
15.45–16.15 Vanhoja ja uusia uudissanoja (Gamla och nya nyord i finskan) Henna Leskelä, Språkrådet
16.15–16.30 Avslutning
16.30–17.00 Mingel

Deltagaravgiften är 300 kr. I priset ingår kaffe på för- och eftermiddagen och mingel, dock ingen lunch. Du kan anmäla dig på webben eller per telefon 0200-27 55 55. Sista anmälningsdag är 20/3 2017. Vid hinder kan en annan person ta din plats. Mer information 0200-27 55 55 och suomi@sprakochfolkminnen.se .