27 apr

Språkvårdsseminarium

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2, Stockholm
Tid: fredag 27 april 2018 kl. 9-17
Språk: finska

Språkrådet arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet ett heldagsseminarium om finska språket. Anmälan per e-post: suomi@sprakochfolkminnen.se. Mer info på www.sprakochfolkminnen.se eller 0200 27 55 55.  Deltagaravgift 300 kr.

Läs mer:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/kieliseminaarit.html

Program / ohjelma 

8.15–9 Ilmoittautuminen ja aamukahvi / Anmälan och kaffe

9–9.15 Tervetuloa / Välkommen

9.15–9.55 Vihjeitä yleiskielen seurantatalkoista: muutosten enteitä
Om finska allmänspråkets uppföljning: tecken på förändringar Riitta Korhonen, Institutet för de inhemska språken

9.55–10.35 Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet eli eksonyymit – uusi digitaalinen tietokanta
Finskspråkiga utländska ortnamn, exonymer – en ny digital databas Sirkka Paikkala, Institutet för de inhemska språken

10.35–10.45 Tauko / Paus

10.45–11.25 Uusia sanoja Kielitoimiston sanakirjan kokoelmassa
Nya ord i ordboken Kielitoimiston sanakirja Riitta Korhonen, Institutet för de inhemska språken

11.25–12 Haasteita ja tärkeitä edistysaskeleita – suomen kielen hallintoaluetyö
Gävlen kunnassa Utmaningar och viktiga framsteg – Gävle kommuns arbete med finska Eeva Östberg, Gävle kommun

12–13.15 Lounas (omakustanteinen) / Lunch (ingår ej i priset)

13.15–13.45 Ruotsinsuomalainen ruokakirja, ensimmäinen kaksikielinen kirja ruotsinsuomalaisesta ruokakulttuurista Sverigefinsk matbok, den första tvåspråkiga boken om sverigefinsk matkultur Aulikki Lundgren ja Voitto Visuri, Sverigefinska riksförbundet

13.45–14.15 Ruokatekstien kääntämisestä
Om översättning av matrelaterade texter Tarja Larsson, Språkrådet

14.15–14.45 Kahvitauko / Kaffepaus

14.45–15.25 Vähemmistöoikeudet ylhäältä alas ja alhaalta ylös
Minoritetsrättigheter uppifrån och ner, nerifrån och upp Lasse Vuorsola, Stockholms universitet

15.25–16.05 ”Se on aika kräsen – mikä on kräsen” Kaksikielisten nuorten kieleilyä Haaparannalla, Tukholmassa ja Helsingissä ”Hen är ganska kräsen – vad är kräsen” Tvåspråkiga ungdomars språkande i Haparanda, Stockholm och Helsingfors Jaana Kolu, Stockholms universitet och Jyväskylä universitet

16.05–17 Päätössanat, virvokkeita ja verkostoitumista / Avslutning, mingel & förfriskningar