16 apr

Teater: Niskavuoren Heta av Kansallisteatteri

Dag och tid: inställd p g a corona. Flyttas eventuellt fram till våren 2021
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Sibeliussalen
Språk: Finska

Hella Wuolijokis (f. 1886) klassiska pjäs om Niskavuoren Heta ställer kvinnans berättelse i centrum, och lämnar såväl herrar och drängar i en underordnad ställning. Handlingen sträcker sig från 1800-talet till 1940-talets mellankrigstid, och det finländska samhället under den här tidsperioden presenteras som i ett tvärsnitt.

Wuolijokis Niskavuori-pjäser utgör en central byggsten för den finska nationella identiteten – vad kan vi lära oss om dagens samhälle, det förflutna och framtiden, när olika generationer möts på scen och i publiken?

Varför lever jag? Vad viger jag mitt liv åt? Hur möter jag döden? Självbilden i Niskavuoren Heta är precis som livet självt både halvfärdig och stadd i ständig förändring. Vem eller vad är Heta Niskavuori år 2020?

I rollerna: Ella Mettänen ja Eero Oja

Längd: 1 h 45 min