21 jan - 22 jan

Våga leva!

Tid: Söndag 21 januari 2018 kl. 15 och måndag 22 januari 2018 kl. 10.30
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Biljetter: 40 kr, kan bokas för söndag online och för måndag online, och på 08-545 212 00

Kallio gymnasiums föreställning Våga leva! är resultatet av ett samarbete mellan ämnesområdena teater, musik och svenska språket. I projektet betraktas drömmar, mod och att ha kontroll över sitt eget liv från de olika läroämnenas synvinklar.

Föreställningen är tvåspråkig – finska och svenska. Skådespelarna är studenter från Kallio Gymnasium i Helsingfors.
Två föreställningar.
Längd: 50 min