1 jan

Videorummet 2019

Här kommer alla videopresentationerna från Finlandsinstitutet 2019 finnas tillgängliga.
Klicka på den önskade presentationen och/eventuellt klicka nere i höger hörn för helskärmsvisning.


Litteraturpanel Eget rum och egna pengar 7 oktober 2019


Hållbart lärande i framtidens skola 20 maj 2019


Design Talk. Konst, hantverk och hållbar utveckling 5 februari 2019


FÖRFATTARTRÄFF MED ROSA LIKSOM 19 februari 2019


KVINNORNA SOM TOG ÖVER STOCKHOLMS KULTURLIV 8 mars 2019


MÅNGFALD, MANLIGHET OCH DET MILITÄRA – ETT SAMTAL OM VÄRNPLIKTEN 14 mars 2019