12 jun - 15 aug

Webbinarium: Distansundervisning i Sverige och Finland – något för framtiden?

Den 12 juni 2020 höll vi ett webbinarium om distansundervisningen i Sverige och Finland. Längre ner på sidan kan du följa webbinariet.

I Sverige och Finland har det under våren bedrivits distansundervisning i grundskola och gymnasium. Skolinspektionen i Sverige och Nationella centret för utbildningsutvärdering i Finland har nyligen utvärderat den digitala undervisningen. Hör Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och professor Christina Nygren-Landgärds från Utvärderingsrådet vid Nationella centret för utbildningsutvärdering jämföra erfarenheter från Sverige och Finland. Samtalet modereras av Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson.

Vilka lärdomar tar vi med oss i framtiden av den digitala distansundervisningen? Får alla elever det stöd de behöver? Vilka krav ställer distansundervisning på lärarna?

Länkar till rapporterna som diskuteras i Webbinariet:

Skolinspektionen i Sverige:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Nyheter1/en-forsta-sammanstallning-av-distansundervisningen-pa-gymnasieskolor/

Nationella centret för utbildningsutvärdering i Finland (svenskspråkig sammanfattning): 
https://karvi.fi/sv/2020/05/11/utvarderingen-av-undantagsforhallandets-effekter-genomfors-som-ett-samarbete-bakgrundsrapport-om-styrkor-och-orosmoment/