Under namnet Finlandshuset Konferens driver Finlandsinstitutets hyresgäst Compass Group konferens- och cateringverksamhet i det vackra och mycket centralt belägna huset vid Snickarbacken 4 i Stockholm.

Huset rymmer en stor festsal (ca 200 personer) och sex mindre konferenslokaler (10-50 personer). Den representativa och arkitektoniskt spännande bastun kan också hyras via konferensen.

Kontakta Finlandshuset Konferens på telefon 08-545 212 04.

www.finlandshuset.se