Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige har till syfte att sprida kännedom om Finlands kultur- och samhällsliv i Sverige, att främja den sverigefinländska kulturen samt den kulturella växelverkan mellan Finland och Sverige. Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige förvaltas av en styrelse som består av åtta till tio ledamöter från Finland och Sverige. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna representerar Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Finska föreningen i Stockholm, Kulturfonden för Sverige och Finland, Sverigefinska Riksförbundet. Därtill utses tre till fem sakkuniga som representanter för kulturlivet och övrig sakkunskap inom stiftelsens verksamhetsområden.

Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2015.pdf
Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2016.pdf
Verksamhetsberättelse _ Årsredovisning 2017.pdf
Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2018.pdf
Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2019.pdf
Verksamhetsplan2016.pdf
Verksamhetsplan2017.pdf
Verksamhetsplan2018.pdf
Verksamhetsplan2019.pdf