Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige

Styrelsens sammansättning 2019-02-12

Kari Heinistö, ordförande
Mika Metso, vice ordförande

Sverigefinska Riksförbundet
Ordinarie: Voitto Visuri VALBO. 070-3334164
Suppleant: Sirpa Humaliso NORSBORG. 076-0292085

Finska Föreningen i Stockholm
Ordinarie: Hannele Iivonen SALTSJÖ-BOO. 070-5490885
Suppleant: Helena Kivisaari Stockholm. 070-76060363

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ordinarie: Inger Nyblom Hermansson FAGERSTA . 070-533 55 96
Suppleant: Jack Stenberg HANDEN. 08-50012945

Kulturfonden för Sverige och Finland 1
Ordinarie: Kari Heinistö, ordf., HELSINGFORS, FINLAND. +358-400-530 820
Suppleant: Nina Lundström SUNDBYBERG. 070-204 44 36

Kulturfonden för Sverige och Finland 2
Ordinarie: Tytti Isohookana-Asunmaa KELLO, FINLAND.
+358-50-401 79 56
Suppleant: Satumari Hagelberg , HELSINGFORS. +358 50 305 0854

Övrig sakkunskap
Mika Metso, JÄRFÄLLA. 070-721 9941
Janne Virkkunen, HELSINGFORS, FINLAND. +358-400-201482
Birgitta Englin, STOCKHOLM. 070-6371370
Björn von Sydow, SIGTUNA. 070-5761729

Dir. Anders Eriksson 08-545 212 01, 0721-552 888 (Sjukskriven fr o m 10/10 2018-)
Tf. dir. Riitta Heinämaa, +358 50 45145302 fr o m 1/11 2018 –
Auli Sydfors, adjungerad ledamot 08-545 212 02, 073-6791202

Revisorer
Hanna Rexhammar 070-601 62 00