Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer inklusive konversationskurs.

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga

Kursstart vecka 6 på våren 2020:

Mån 18.00 Fortsättningskurs, termin 5-7
Mån 19.30 Nybörjarkurs, termin 2
Tis 18.00 Fortsättningskurs, termin 9-13
Tis 19.30 Fortsättningskurs, termin 4
Ons 18.15 Fortsättningskurs, termin 3
Ons 19.50 Nybörjarkurs, termin 1 (Fullsatt)
Ons 18.00 Fortsättningskurs, lätt konversationskurs

En gång i veckan, 12 × 2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).
Kursavgift 1 600 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85 – 5 före kursstart.

Nästa kursstart blir i vecka 6 på våren 2020.
Till vårens språkkurser kan man börja anmäla sig fr o m den 2 december.

Anmälan och frågor
Auli Sydfors (språkkursansvarig)
08-545 212 02
auli.sydfors@finlandsinstitutet.se

Kursmaterial
Som kursmaterial används, beroende på kurs, ”Finskan – lättare än du tror”, Pesonen – Vehkanen eller  ”Suomen mestari 1 (eller2), Suomen kielen oppikirja aikuisille”, Sonja Gehring och Sanni Heinzman. De kan beställas på www.adlibris.se.

Tack till ABF Stockholm.   www.abfstockholm.se

Sommarkurser i Finland

www.kesayliopistot.fi/koulutustarjonta/finnish_language_courses
www.hanaholmen.fi

Universitetstudier i Sverige

Följande universitet i Sverige har kurser i finska:

Stockholms universitet, institutionen för baltiska språk, tyska och finska, tel 08-16 33 40.
Umeå universitet, Institutionen för språkstudier, tel 090-786 88 00.
Uppsala universitet, tel 018-471 00 00.
Mälardalens högskola, tel 016-15 36 00.

Studier i Finland

Eftersom Finland är tvåspråkigt med både finska och svenska som officiella språk, finns svenskspråkiga högskoleutbildningar inom flera områden. Dessutom finns ett stort antal utbildningsprogram med engelska som undervisningsspråk.

Ytterligare information:
www.helsinki.fi
home.cimo.fi