Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer inklusive konversationskurs.

OBS! Språkkurserna kommer att organiseras på plats på institutet under våren 2021.

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga

Kursstart vecka 6 på våren 2021:

Mån 18.00 Fortsättningskurs, termin 7-9 (Fullsatt)
Mån 19.30 Nybörjarkurs, termin 1 (Fullsatt)
Tis 19.30 Nybörjarkurs, termin 2

En gång i veckan, 12 × 2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).
Kursavgift 1 700 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85 – 5 före kursstart.

Nästa kursstart blir i vecka 37 på hösten 2021.
Till höstens språkkurser kan man börja anmäla sig fr o m den 14 juni 2021.

Anmälan och frågor
Auli Sydfors (språkkursansvarig)
08-545 212 02
auli.sydfors@finlandsinstitutet.se

Kursmaterial
Som kursmaterial används ”Finskan – lättare än du tror”, Pesonen – Vehkanen. Den kan beställas på www.adlibris.se.

Sommarkurser i Finland

www.kesayliopistot.fi/koulutustarjonta/finnish_language_courses
www.hanaholmen.fi

Universitetstudier i Sverige

Följande universitet i Sverige har kurser i finska:

Stockholms universitet, institutionen för baltiska språk, tyska och finska, tel 08-16 33 40.
Umeå universitet, Institutionen för språkstudier, tel 090-786 88 00.
Uppsala universitet, tel 018-471 00 00.
Mälardalens högskola, tel 016-15 36 00.

Studier i Finland

Eftersom Finland är tvåspråkigt med både finska och svenska som officiella språk, finns svenskspråkiga högskoleutbildningar inom flera områden. Dessutom finns ett stort antal utbildningsprogram med engelska som undervisningsspråk.

Ytterligare information:
www.helsinki.fi
home.cimo.fi