Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer inklusive konversationskurs.

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga

Kursstart vecka 5 och 6 på våren 2018:

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga. Med början vecka 5 eller 6:

Mån 18.00 Nybörjarkurs, termin 3, med början vecka 6
Mån 18.00 Fortsättningskurs, termin 16, med början vecka 5
Mån 19.30 Nybörjarkurs, termin 1, med början vecka 5 (Fullsatt)
Tis 18.00 Fortsättningskurs, termin 5-9, med början vecka 6
Tis 19.30 Nybörjarkurs, termin 2, med början vecka 6
Ons 18.00 Fortsättningskurs, lätt konversationskurs, med början vecka 6
Ons 19.30 Nybörjarkurs, termin 4, med början vecka 6

En gång i veckan, 12 × 2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).
Kursavgift 1 500 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85 – 5 före kursstart.

Nästa kursstart blir i vecka 37 på hösten 2018.

Anmälan och frågor
Auli Sydfors (språkkursansvarig)
08-545 212 02
auli.sydfors@finlandsinstitutet.se

Kursmaterial
Som kursmaterial används, beroende på kurs, ”Finskan – lättare än du tror”, Höglander – Vehkanen, ”Kieli käyttöön”, Marjukka Kenttälä eller  ”Suomen mestari 1 (eller4), Suomen kielen oppikirja aikuisille”, Sonja Gehring och Sanni Heinzman. De kan beställas på www.adlibris.se.

Tack till ABF Stockholm.   www.abfstockholm.se

Sommarkurser i Finland

www.kesayliopistot.fi/koulutustarjonta/finnish_language_courses
www.hanaholmen.fi

Universitetstudier i Sverige

Följande universitet i Sverige har kurser i finska:

Stockholms universitet, institutionen för baltiska språk, tyska och finska, tel 08-16 33 40.
Umeå universitet, Institutionen för språkstudier, tel 090-786 88 00.
Uppsala universitet, tel 018-471 00 00.
Mälardalens högskola, tel 016-15 36 00.

Studier i Finland

Eftersom Finland är tvåspråkigt med både finska och svenska som officiella språk, finns svenskspråkiga högskoleutbildningar inom flera områden. Dessutom finns ett stort antal utbildningsprogram med engelska som undervisningsspråk.

Ytterligare information:
www.helsinki.fi
home.cimo.fi