Finlandsdinstitutets utbildningsverksamhet har tre huvudområden: att göra det finska utbildningssystemet känt i Sverige, att initiera och stödja bilateralt samarbete inom utbildningen samt verka bland och för den sverigefinska nationella minoriteten.

Exempel på verksamhet på dessa områden:

    • Seminarier och info-möten om bland annat språk- och minoritetsfrågor eller utbildningssystem i Finland respektive Sverige
    • Kontaktförmedling för svenska och finska personer och grupper som vill göra studiebesök i respektive land
    • Inträdesprov till Åbo Akademis humanistiska linjer
    • Samarbete med sverigefinska skolor, förskolor och organisationer med språk- och kulturfrågor
    • Fortbildning för sverigefinska pedagoger

Vi arrangerar även skräddarsydda kurser för olika yrkesgruper och behov, både på institutet och i kommunerna: vårdfinska för svenskspråkig vårdpersonal, finska i tal och/eller skrift för sociologer, vårdpersonal, pedagoger, tjänstemän, personal inom psykiatri osv.

Information och anmälan:

Utbildningsansvarig
Raija Airaksinen Björklund
raija.airaksinen@finlandsinstitutet.se
08-545 212 17, 070-276 08 58

ÖPPNA UTBILDNINGAR UNDER VÅREN 2020 PÅ FINLANDSINSTITUTET

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm

För pedagoger
Kivi och Kalevala – tips för litteraturundervisningen och en inblick i finsk
kultur i olika skolformer. Förbered dig inför Kalevaladagen och Aleksis
Kivis Sju Bröder – 150 år.
Dag: 7 februari 2020

Hur kan man stödja tvåspråkighet i skolan? Funktionellt språklärande,
FM Nina Maunu och KM Riikka Nurmi ’Må bra tillsammans’.
Dag: 18–19 mars 2020

För personal inom vård och omsorg
Kulturkompetens inom vård och omsorg
Teman bl a  kulturell identitet, samspel i samförstånd – om grunderna
för god vård.
Språkets betydelse i vården, hur kan jag uppdatera min finska med facktermer
och allmänt.
Dag: 11–12 mars 2020

Anmälan och info: raija.airaksinen@finlandsinstitutet.se

Länkar
Finlands undervisnings- och kulturministerium
Utbildningsstyrelsen i Finland
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete